Spotlightlistade Envirologics tvättrobot fortsätter att skörda internationella framgångar. Efter att en fransk grisbonde köpt den svenska tvättroboten för rengöring av grisstallar passerar Envirologic nu 1 000 sålda exemplar.

ANNONS

En fransk grisbonde har säkerställt att hans anställda slipper det tunga och hälsovådliga arbetet med att göra rent grisstallar manuellt.

Därmed har bolagets patenterade tvättrobot installerats på över 1 000 platser världen över.

Stark internationell närvaro

Hösten 2001 lanserades den första av Envirologics patenterade tvättrobotar, som då installerades hos en svensk bonde för att hantera ett högst hälsovådligt och påfrestande arbete; rengöring av grisstallar.

Sedan dess har inte bara svenska grisbönder köpt Envirologics robot, utan den har sålts till ett tjugotal länder och förbättrar därmed arbetsmiljön avsevärt på fem kontinenter.

”Att det inte var en svensk utan fransk bonde som köpte den tusende roboten är i linje med vår starka internationella närvaro. Att det bland grisbönder runt om i världen är uppenbart att göra rent grisstallar manuellt inte bara är tungt, utan också hälsovådligt, är ingen nyhet.”, säger Martin Pamrin, vd för Envirologic, och fortsätter:

”Vi märker av en ökande efterfrågan då det nu finns ett bra alternativ samtidigt som det är allt svårare att hitta arbetskraft som vill utföra jobbet. Och intresset för att ingå i Envirologics nätverk av distributörer är stort, vilket borgar för en god utveckling de kommande åren.”

Teckna Envirologic på Avanza och Nordnet

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Bred efterfrågan

”Efterfrågan kommer inte enbart från kunder inom djurhållning utan från en rad olika branscher som ser liknande utmaningar, vilket styrker oss i vår övertygelse att möjligheten till fortsatt tillväxt är mycket stora inte enbart inom grisuppfödning.”, säger Martin Pamrin, och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”Ett led i detta arbete är utvecklingen av den tvättrobot för rengöring i kycklingstallar som är under utveckling men också andra tillämpningar är av stort intresse.”

Envirologic har i dag distributörer i ett tjugotal länder på fem kontinenter men arbetet med att utöka detta distributörsnätverk fortskrider för att i ännu större utsträckning möta den ökande efterfrågan bolaget ser.

Läs även: Elon Musk: Vi gör en robottaxi i massiv skala [Dagens PS]