Det finns ett okänt svenskt försvarsinriktat bolag vars tillväxt tilltar ytterligare nu när det säkerhetspolitiska läget blivit alltmer tillspetsat.

Tillväxten har också återspeglat sig i bolaget aktiekurs, som är en av få kursvinnare senaste året.

Sedan introduktionen i december 2021 är kursen upp cirka 160 procent.

Kursvinnare

Nasdaq First North-listade W5 Solutions omsättning och vinst har ökat kraftigt de senast åren.

Sedan 2019 andra kvartalet har bolaget vuxit från 39 miljoner kronor till 180 miljoner till fjärde kvartalet 2022. Vid ingången av 2023 uppgick orderboken till cirka 300 miljoner kronor.
 

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet

Investera via Avanza

Investera via Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

”Vi växer både genom organisk tillväxt och selektiva förvärv. Dessutom har vi en starkare tillväxt i lönsamheten.”

Det säger Daniel Hopstadius, vd för W5 Solutions, när han presenterar vid PS Small Cap Invest och fortsätter:

”Målet är att omsätta 500 miljoner kronor 2025 med 15 procent vinst. Och vi behöver inte ta in ytterligare pengar för att nå det resultatet.”

Vill du se Daniel Hopstadius presentation på PS Small Cap Invest klicka här:

Daniel Hopstadius presentation på PS Small Cap Invest
Daniel Hopstadius presentation på PS Small Cap Invest (Bild: Dagens PS)

Högteknologiskt bolag

Det snabbväxande och högteknologiska bolaget W5 Solutions utvecklar, konstruerar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd och försvar visar en kraftigt tillväxt och stigande omsättning för 2021.

De allt större försvarsbudgeterna i väst, sedan kriget i Ukraina bröt ut, har gjort att efterfrågan på bolagets lösningar väntas öka kraftigt.

W5 Solutions levererar lösningar för samhällsskydd till många försvar runt om i världen, bland annat i träningssyfte.

W5 Solutions är ett högteknologiskt bolag som utvecklar, konstruerar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd till myndigheter och försvar.

I dag är man en nordisk koncern. Nuvarande W5 bildades genom en sammanslagning av tre bolag för att man i köparnas ögon skulle nå en kritisk storlek.

”Samgåendet togs emot helt fantastiskt. Det har blivit en fantastisk tillväxtresa.”

Höjda försvarsanslag

Daniel Hopstadius ser en mycket ljust på bolagets framtid. De allt större försvarsbudgeterna i väst, bland annat sedan kriget i Ukraina bröt ut, har gjort att efterfrågan på bolagets lösningar väntas öka kraftigt.

W5 Solutions levererar lösningar till många försvar runt om i världen, bland annat i träningssyfte.

”Efterfrågan från kunderna är högre än vår förmåga att leverera. Vi har ett kraftigt försämrat världsläge. Västvärldens har responderat genom att kraftigt höja försvarsanslaget.”

W5 Solutions vd understryker att de höjda försvarsanslagen är något man ännu inte sett i bolaget resultaträkning, men att det kommer att bli tydligt under de kommande åren.

W5 är världsledande inom sina segment, med resultatet att de löpande vinner marknadsandelar.  

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet

Investera via Avanza

Investera via Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Vill du hitta fler spännande investeringar? Spana in PS Small Cap här [Youtube]

ANNONS
ANNONS