COVID-19 har utmanat både samhället, ekonomin och sjukvården. I media diskuteras särskilt antalet intensivvårdsplatser, den sociala isoleringens effekter och hur epidemin kommer att påverka ekonomin. Är det dags att inkludera digital vård?

ANNONS

I detta läge är det samtidigt viktigt att inte glömma de övriga patienter som behöver kontinuerlig hjälp av vården. Dessa utgör även i hög utsträckning riskgruppen att drabbas kritiskt av COVID-19, vilket gör dem dubbelt utsatta.

Så hur behandlar man patienter med hjärtsvikt, KOL, diabetes, cancer eller rehabilitering från kirurgi under tiden det pågår en historisk pandemi? Viktigt är att säkra kontinuitet och möjliggöra för patienterna att få vård på andra platser än på sjukhusen, där många smittade befinner sig. I detta arbete kan FRISQ vara en viktig del.

Digital vård underlättar

FRISQ är särskilt användbar för vård av just kroniskt eller långtidssjuka. De möjliggör att en del av vården kan utföras i hemmet eller av primärvården, snarare än enbart på sjukhus. Detta genom att fungera som ett planeringsverktyg mellan vårdteam och patienter, oberoende av när eller var patienten befinner sig.

Läs om hur digitaliseringen av vården ligger efter här.

Oavsett dagens extrema belastning på vårdsystemet, eller en mer normal situation, behöver både vården och patienten ges nya verktyg för bättre och effektivare behandlingar. Tre faktorer är särskilt viktiga:

ANNONS
ANNONS
  1. Kontakt med patienter i hemmet
    Vårdinsatser måste i större utsträckning kunna hanteras digitalt för de som inte bör utsätta sig för smittorisk, eller de som har svårt att ta sig till ett sjukhus eller en specialist. Med FRISQ Care blir detta möjligt, och bara de mest nödvändiga besöken behöver tas fysiskt.
  2. Enklare administration
    När tiden är knapp är det viktigt att saker blir rätt första gången, och att processer inte tar längre tid än nödvändigt. Med FRISQ:s mjukvara kan vården spara avgörande tid genom att undvika dubbeldokumentation – tid som kan läggas på behandling av den som behöver det mest.
  3. Förenkla patientens involvering i behandlingen
    Patienter både kan och vill ofta involveras mer i sina behandlingar, men många saknar verktyg och översikt. Genom FRISQ kan patienter ta del av den senaste informationen, och själva bidra till behandlingen genom vård i hemmet.

Vården står inför en unik situation, som sannolikt kommer att få effekter långt fram i tiden. Det kommer inte att bli enkelt, men tillsammans kan alla aktörer inom vårdens ekosystem hjälpas åt att göra situationen så bra som möjligt.