Dagens PS

Det måste bli sämre innan det blir bättre

barn i skola
Skolpengen är en fråga som splittrar Centerpartiet. (Foto: TT)
Malin Dohlwitz-Strindlund
Malin Dohlwitz-Strindlund
Uppdaterad: 25 okt. 2016Publicerad: 25 okt. 2016

Allting går i vågor. Konjunkturer, börsen, organisationer, länders och världens utveckling. Just nu är det flera olika skiften som sker samtidigt. Stora folkvandringar på grund av krig och naturkatastrofer, från manligt till kvinnligt ledarskap och från industrialisering till digitaliserat tjänstesamhälle.
Som exempel.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Och som följd av detta befinner sig många i en känsla av kaos och okänt. Det snabbaste sättet att komma upp på en högre vågrörelse är att starka ledare i ett land eller en organisation visar en tydlig riktning och har tydliga mål. De företag och länder som inte gör det – utan tror att det alltid kommer att vara som det är i dag, eller att det var bättre förr – kommer att bli hopplöst efter.

Kaos och okänt behöver inte vara dåligt men det kräver att vi vet vad vi vill, att vi har bestämt oss för att det inte finns en väg tillbaka. Vi behöver stå upp och stå kvar vid det vi har bestämt. Självklart med justeringar längs vägen om något inte fungerar, men hela tiden med fokus på målen och visionerna.
Så fort vi tvekar, avbryter processen eller försöker gå tillbaka till det gamla blir det mycket mer smärtsamt, mer kaos och tar mycket längre tid. Sannolikheten att vi dyker ner i en djup lågkonjunktur, i olönsamhet eller politiskt kaos är då mycket stor.

I Sverige har vi alla möjligheter att komma upp på en ny våg men det kräver ett mycket starkt och tydligt ledarskap. Det behövs planer framåt för en tydlig integration, för vilka system som håller i en tid av folkvandring. När det gäller det digitaliserade tjänstesamhället händer det vare sig vi vill eller inte.

Utmaningarna framåt är:
1. Carl Bildt är en av internets politiska föregångare. Han höll ett tal 7 februari 1994, två dagar efter att han hade skickat sitt första mejl till Bill Clinton. Det var startskottet på strategin för det svenska it-undret i slutet av 1990-talet som har förändrat hela vårt sätt att leva och där Sverige var i täten. Dagens politiker behöver ha en liknande tydlig strategi vad gäller digitaliseringen, annars kommer processen att ställa om att bli mycket smärtsam.

2. Dagens och morgondagens unga kommer inte att vilja vara anställda på samma sätt som i dag. Tryggheten blir inte lika lika viktig som friheten. De kommer att organisera sig i små företag som går ihop och genomför ett tydligt identifierat projekt för att sedan splittras och gå in i nästa projekt. Det innebär att dagens socialförsäkringssystem måste moderniseras och riktas mot microföretagare. De fackföreningar som anpassar sig till den nya verkligheten och slutar streta emot kommer att överleva. Resten kommer att dö ut då de inte får några medlemmar.

3. Skolan behöver transformeras i grunden. Möjligheten med den enorma lärarbrist vi har – och som blir ännu värre de närmaste fem åren – är att vi måste tänka nytt och annorlunda. Skolan måste digitaliseras i mångt och mycket samt anpassas till dagens barn, som är helt annorlunda jämfört med hur vi var på 1960- och 70 talen.

4. Stat, kommun, landsting och myndigheter kommer också att digitaliseras och effektiviseras i snabb takt de närmaste tio åren. Det innebär att vi inte kommer att ha lika stora skattekostnader för administration och byråkrati. Vi behöver däremot möta de sysselsättningsutmaningar som sker i kölvattnet av denna omfördelning.

5. Fler företag kommer liksom Ericsson stå inför massiva nedskärningar som en effekt av konkurrens från exempelvis Asien, samtidigt som bolaget behöver anställa unga människor som tänker nytt och annorlunda. De äldre som blir övertaliga behöver göra nya karriärer mitt i livet. Här finns det oerhört stor kompetens att hämta, inte minst för skolan. Många har redan sin kompetens och erfarenhet i ämnen som matte, fysik och kemi. Det som behövs är kunskaper i ledarskap och pedagogik i en halv- till helårsutbildning för att bli lärare.

ANNONS

I Sverige är vi duktiga på innovation, vi ligger ofta före med ny teknik som människor är duktiga på att ta till sig. Vi har alla möjligheter att bli världsledande inom många områden om vi vågar ta ledarskapet. Det behöver helt enkelt bli sämre innan det blir bättre.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS