Striden om skrap av Triss i tv rasar vidare. Nu kommer ännu en anmälan mot Triss i tv till Granskningsnämnden.

ANNONS

Konflikten ser ut att bli ännu mer intensiv efter att Branschorganisationen för onlinespel (BOS) nu ännu en gång anmäler skrapet i tv.

Dessutom vill BOS att också Keno- och Lottodragningarna som sänds i tv granskas.

Reklam eller ej?

BOS har länge hävdat att de olika speldragningarna ska betraktas som reklam.

I slutet av mars 2020 slår Granskningsnämnden för radio och tv fast att trisskrap i tv inte är att betrakta som reklam. Bedömningen görs efter att nämnden prövar inslaget mot bestämmelserna om annonser, otillbörligt gynnande och produktplacering. Beslutet kommer också i det fallet efter anmälan från BOS.

Förutom anmälan till Granskningsnämnden anmäler BOS skrapet av Triss i tv till Konsumentombudsmannen, KO.

Beslut tvärt emot från KO

I april samma år konstaterar KO att skrap av Triss i tv är marknadsföring av spel, alltså tvärt emot vad Granskningsnämnden beslutar en månad tidigare. KO konstaterar också enligt Dagens Juridik att skrapet saknar tydlig reklamidentifiering, vilket är emot marknadsföringslagen. KO:s beslut går alltså rakt emot Granskningsnämndens.

Det faktum att vare sig Svenska Spel eller TV4 samarbetar i fallet gör till slut att frågan hamnar hos riksdagen.

Hot om vite

I beslutet från april 2020 hotar KO Svenska Spel med vite om man inte ”fullgör sin skyldighet”.

”Alla aktörer på den svenska spelmarknaden måste inse att den gamla tidens regler skapta för en monopolmarknad är över. Förfinansierade tv-program med enbart ett budskap – Vinn pengar! – är marknadsföring av spel om pengar och ska därmed regleras och bedömas utifrån den nya spellagens krav och intentioner”, konstaterade Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS.

ANNONS
ANNONS

Nu är det alltså dags igen, och det närmar sig också beslut på vad som kan tvinga Svenska Spel att avslöja innehållet i det hemliga avtal man har som reglerar samarbetet med TV4, något som KO kräver i sitt tidigare beslut.

Läs även: Tvåmiljonersvinst hamnade i soporna [Dagens PS]

Läs även: 700 rapporter om pengatvätt i spelbranschen [Dagens PS]