Svenskar får mindre utrymme att spara i år jämfört med i fjol. Men fortfarande bedöms möjligheterna att spara som goda för många hushåll, enligt ny rapport.

I år får svenskar mindre utrymme att spara. Särskilt unga utan barn och ensamstående med barn får det kärvt, enligt rapporten ”Kvar till sparande 2021” från Swedbank och Sparbankerna.

”Trots att sparutrymmet minskar har många fortfarande goda möjligheter att spara. Men skillnaderna mellan olika hushållstyper är stora. Möjligheten att spara beror till stor del på var man bor och om man är sammanboende eller inte”.

Det säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Så stora är skillnaderna – exempel

Ensamstående med barn i bostadsrätt har ett potentiellt sparutrymme på 17 procent av disponibel inkomst efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda.

I kronor räknat betyder det 4 900 kronor i månaden i potentiellt sparande.

ANNONS
ANNONS

Unga utan barn har 22 procent, 3 800 kronor, kvar per månad över till sparande.

Sammanboende utan barn i bostadsrätt har ett potentiellt sparutrymme på 49 procent av disponibel inkomst.

Var du bor spelar roll

Sammanboende utan barn i bostadsrätt i Västerås har 55 procent kvar av disponibel inkomst efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda.

I kronor räknat betyder det 28 600 kronor i månaden i potentiellt sparande. Betydligt tuffare är det för ensamstående med barn i bostadsrätt boende i Umeå som har 9 procent, 2 200 kronor, kvar av disponibel inkomst efter att boende och rimliga levnadskostnader är betalda.

”I ett hushåll med två inkomster finns betydligt större möjligheter att skaffa sig en långsiktigt hållbar privatekonomi”, konstaterar Arturo Arques och tillägger att det även gäller för bostadsköp.

ANNONS
ANNONS

Alla har inte råd med bil

I rapporten framgår de också att många hushåll i dagens läge inte råd att skaffa bil, trots att bilen kan vara en nödvändig levnadskostnad beroende på var man bor och jobbar.

”Bilen är på väg att bli något förbehållet endast sambor eller ensamstående med hög lön”, säger Arturo Arques.

Läs även: Magdalena Andersson har fått protestlistan [DagensPS.se] »