Transtema meddelade under morgonen att dotterbolaget Fiber Gruppen i Sverige kommer att visa ett negativt rörelseresultat om 30 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

ANNONS

aktieinvest-sponsorbanner

Det uppges bero på brister i bolagets historiska projektredovisning och styrning av ännu icke avslutade projekt.

Bristerna har avslöjats med hjälp av internkontroller inför ordinarie förvaltningsrevision, skriver Transtema i sitt pressmeddelande. Åtgärder har vidtagits och motsvarande brister bedöms inte föreligga hos övriga bolag i koncernen.

På grund av händelserna i Fibergruppen flaggar Transtema för att koncernen kommer att visa ett nollresultat på ebitda-nivå i det fjärde kvartalet, enligt en preliminär bedömning.

Aktien föll med omkring 15 procent i den inledande handeln var vid 12.50-tiden ned över 18 procent.

ANNONS
ANNONS

Stefan Linnér
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire