Nästan hälften, 48 procent av svenskarna, känner sig i dag stressade över sin ekonomi, enligt ny rapport.

ANNONS

”Stress i vardagen är ett stort folkhälsoproblem, och en riskfaktor för bland annat psykisk ohälsa och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi ser i vår undersökning att den upplevda stressen ökar i samhället, vilket både är negativt för de som drabbas och för samhället i stort”, säger Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia, som genomfört undersökningen bland 1005 svenskar i oktober med hjälp av Novus.

Rapporten visar att nästan hälften i dag upplever stress över ekonomi.

Drygt fyra av tio, 43 procent, är orolig över sin ekonomi på längre sikt och nästan en tredjedel, 31 procent, stressar upp sig över sin ekonomiska situation här och nu.

Det driver upp på svenskarnas oro för sin ekonomi

Sju av tio svenskar upplever att situationen i Ukraina, stigande räntor och ökad inflation bidrar till att de känner sig mer stressade än tidigare.

Dessutom upplever fler än hälften av svenskarna (53 procent) att de oroar sig för sin privatekonomiska situation jämfört med ett år tillbaka i tiden.

Bland de som känner sig mest oroliga återfinns kvinnor (57 procent) och personer mellan 30 och 49 år (59 procent).

Över hälften (54 procent) stressas av tanken på höjda bränslekostnader och fler än en fjärdedel (27 procent) svarar att de känner stress över pensionen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer i pressmeddelandet.

Läs även: Se upp – här är tabbarna som sänker din pension [Dagens PS]