Handelsbanken har bildat en särskild styrelsekommitté för sin brittiska verksamhet. Den lokala styrelsen i Storbritannien har därigenom fått en svensk överrock. Samtidigt förvånas många bankanalytiker över storbankens agerande.

ANNONS

Handelsbankens inrättade en särskild brittisk verksamhet, en ”UK-kommitté”, i slutet av förra året.

Den utgörs av ordföranden Pär Boman, vd:n Carina Åkerström och SHB-veteranen Ulf Riese som var finanschef mellan 2007 och 2016.

Oklart med arbetsgrupp

Varför Handelsbankens styrelse behöver en särskild arbetsgrupp för Storbritannien är dock oklart.

Den brittiska verksamheten drivs redan som ett lokalt dotterbolag, med en egen styrelse, men får nu alltså en överrock i Stockholm.

Medan bankanalytiker är frågande till agerandet säger banken att bildandet av UK-kommittén hänger samman med Brexit.

”UK-kommittén skapades inför Storbritanniens utträde ur EU, då Handelbankens dotterbolag ställs under ett annat regelverk än resten av banken. För att säkra att det i moderbolagets styrelse finns kunskaper om såväl brittisk lagstiftning och tillsyn som i hur verksamheten bedrivs, har en kommitté bildats som kommer att ha fyra till fem möten årligen”, säger Victoria Aastrup, presschef på Handelsbanken, till Di.

Andra banker kritiseras 

Hon påpekar vidare penningtvättsskandalen i Baltikum där ”andra banker fått kritik av Finansinspektionen för bristande insikter i sina utländska verksamheter”.

”Kommittén är ett sätt för oss att säkra en effektiv bolagsstyrning och regelefterlevnad både i Sverige och i Storbritannien”, klargör Victoria Aastrup.

ANNONS
ANNONS

Även Handelsbanken har dock tidigare fått kritik från brittiska tillsynsmyndigheter mot bankens rutiner för att förhindra finansiell brottslighet som penningtvätt.

Med Mikael Sørensen, som är chef för Handelsbankens brittiska verksamhet, säger att man numera ”har bra koll” på penningtvättsfrågan.

Läs mer: Penningtvättssamarbete trappas upp