Utlåningen från monetära finansinstitut till svenska hushåll ökade 6,6 procent i november, jämfört med samma månad i fjol.

ANNONS

I Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av Statistiska centralbyrån, framgår det att de monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 6,6 procent i november.

Under den aktuella månaden var ökningstakten på bostadslånen 6,8 procent, jämfört med månaden före.

Konsumtionslånetakten  minskade

Siffrorna visar även att nya aktörer på bostadsmarknaden hade en tillväxttakt på 41,3 procent i sin utlåning i november, vilket kan jämföras med 40,8 procent i oktober. Dessa bostadskreditinstitut stod i november för 39 miljarder kronor eller 1,0 procent av hushållens bostadslån (1,0 procent i oktober).

Konsumtionslånen hade en ökningstakt 6,0 procent, jämfört med 6,2 procent föregående månad.

Företagslånen ökade med 4,3 procent i årstakt, upp från 3,4 procent föregående månad.

ANNONS
ANNONS

”Tillväxttakten har successivt ökat det senaste året. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 4,3 procent. Bolåneräntorna ligger på fortsatt historiskt låga nivåer”, skriver SCB.

Läs även: Svenskarna ruvar på över 23 000 miljarder kronor [Dagens PS]