ROT-avdrag borde gälla även för Bostadsrättsföreningar enligt Riksbyggen. Idag kan villaägare få ROT-avdrag för tilläggsisolering och uppsättande av solceller.

Riksbyggen menar att en subvention för bostadsrättsföreningar, likt villaägarnas ROT-avdrag, skulle kunna göra skillnad.

Bakgrunden till förslaget är att regeringen har presenterat en strategi för att uppfylla EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Direktivet innebär att varje land ska fastställa en renoveringsstrategi där byggnader ska vara energieffektiva och fossila bränslen ska fasas ut senast 2050.

”ROT-avdraget behöver vidgas till att ge bostadsrättsföreningar en liknande subvention för att öka deras incitament att genomföra renoveringar på motsvarande sätt som småhusägare. ROT-avdraget är också ett sätt att skapa sysselsättning och nu finns möjlighet att göra två saker samtidigt – bidra till ökad hållbarhet och fler jobb”, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

ANNONS
ANNONS
Riksbyggen
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare och ​Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen. (Foto: Riksbyggen)

 

– Det finns en stor energieffektiviseringspotential i att genomföra de lite större renoveringarna på ett energimedvetet sätt, till exempel att effektivisera ventilationen samtidigt som fönster- och fasadrenovering genomförs. Ofta kan dock kostnaderna för detta bli avskräckande för många bostadsrättsföreningar och då skulle en subvention liknande ROT-avdrag vara precis den morot som behövs, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Läs även: https://www.dagensps.se/miljo/stor-tillvaxt-att-vanta-inom-fornybar-energi/