Tiotals miljarder försvinner årligen i svarta hål på grund av fusket. Dessutom kan människor ”fara väldigt illa”.

ANNONS

I onsdagens Uppdrag Granskning kartlägger man det utbredda fusket med svart arbetskraft i Sverige. I programmet beskrivs det som ett svenskt ”parallellsamhälle” där oseriösa aktörer utnyttjar utländsk arbetskraft.

”Det är låga löner, ibland svarta löner, ibland ingen lön alls”, framgår det i en artikel inför avsnittet som sänds på onsdagen och där en svartarbetare i byggbranschen, ”Ed”, vittnar om att vissa arbetsgivare tar alla chanser de kan för att slippa betala ut löner.

2008 uppskattade Skatteverket att staten förlorar 66 miljarder kronor varje år på svartarbete. Nära tio år senare är siffran minst densamma trots nya rot- och rutavdrag samt ändringar i kassaregisterlagen, konstaterar Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot organiserad ekonomisk brottslighet.

”Det har vart fall inte blivit mindre /…/ Människor kan fara väldigt illa vid dessa affärer vilket vi dessvärre har många exempel på”, säger hon.

Enligt Pia Bergman är byggbranschen den mest fuskdrabbade men hon nämner också transport-, städ-, lager-, och slakterinäringen som problembranscher.

ANNONS
ANNONS

Och uppmaning till såväl stat och kommun – som upphandlar kontrakten – som byggbolagen som anlitar tvivelaktiga underentreprenören med oschysta villkor, är glasklart:

”Sluta vara så naiva!”, säger hon och efterlyser hårdare granskning av uppdragstagarna och bättre uppföljning av att kraven faktiskt uppfylls.