Den svenska riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan under 2022 och en bit in i 2023. Räntan kommer då sannolikt att uppgå till 2,25 procent. Därefter behöver man börja sänka den igen, skriver SBAB i en prognos.

ANNONS

Styrräntan kommer i slutändan stabilisera sig på ungefär 2 procent 2023, tror SBAB. För boräntorna betyder det att de redan i år går upp till 3,5 procent, och till 3,8 procent redan nästa år.

”Perioden med lägre bundna bolåneräntor än rörliga är nu definitivt förbi”, skriver SBAB i sitt pressmeddelande, och förklarar att det inte längre finns någon anledning att binda räntan, då  nivån kommer att hållas kontant högre på bundna bolån.

”Jämfört med i somras indikerar räntemarknadens nuvarande prissättning en betydligt måttfullare höjning av styrräntan framöver. Trots det är vår prognos alltjämt att styrräntan toppar på en lägre nivå än vad marknadsprissättningen indikerar. Vi ser heller inga starka motiv till varför Riksbanken skulle behöva gå snabbare fram än Europeiska centralbanken”,, skriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Bostadsobligationerna, som styr boräntan, har gått upp kraftigt i början av året och sedan varit ostadiga. Bolåneräntor med en bindningstid på 3–5 år väntas på sikt ligga omkring 4,5 procent och runt 4 procent för bindningstider på 1–2 år.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Så högs boräntor bör svenskarna räkna med [Dagens PS]