Hushållen bör vänja sig vid rörliga boräntor på knappt 4 procent, skriver Handelsbankens i senaste makrobrevet.

ANNONS

Handelsbankens prognos är att Riksbanken höjt styrräntan till 2,25 procent under våren 2023 och att det därefter blir paus i räntehöjningarna.

”Det betyder rörliga boräntor på knappt 4 procent. Det är denna nya nivå hushållen håller på att gradvis vänja sig vid och bopriserna kommer nog inte stabiliseras innan räntetoppen är nådd”, skriver banken.

Under hösten räknar svenska hushåll med fortsatt fallande bopriser, vilket även Handelsbanken gör och utesluter inte att priserna kan gå ner mer än väntat.

Prisuppgången på bostadsmarknaden 2021 är utraderad, slår banken fast, men prisnivån på bostäder förblir ändå högre än före pandemin, enligt prognosen.

Dock är riskerna stora och främst är det relaterat till ränteutvecklingen, enligt Handelsbankens makroekonom Helena Bornevall som konstaterar att det försvårar för både köpare och säljare på bostadsmarknaden.

Banken räknar med att Riksbanken på nästa möte i september trippelhöjer styrräntan med 75 punkter, vilket är högre än vad som signalerades vid Riksbankens senaste räntemöte i juni.

ANNONS
ANNONS

”En så skarp höjning kan framstå som aggressiv med tanke på att vi och andra bedömare ser svensk ekonomi som räntekänslig. Men Riksbanken har färre räntemöten än andra centralbanker, så för att höja räntan tillräckligt för att återta kontroll över inflationen så behöver stegen bli större”, skriver Johan Löf, också han makroekonom på Handelsbanken, i makrobrevet.

Läs även: Avgifter höjs – dubbelsmäll för bostadsrättsägare [Dagens PS]