Magdalena Andersson (S) presenterar i dag på morgonen en tunn övergångsbudget.

ANNONS

Då Sverige fortfarande inte har någon regering som styr landet efter valet läggs en så kallad övergångsbudet fram. Det är första gången det sker och budgeten innehåller inga radikala förslag, förutom att pensionärsskatten sänks. Vallöften som extra familjevecka och höjd ersättning vid VAB är inte med i budgeten.

”Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning”, säger finansminister Magdalena Andersson.

När det gäller den sänkta pensionärsskatten råder en bred enighet i riksdagen om denna reform. Förslaget innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster mellan omkring 17.000 och 98.000 kronor i månaden.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget beräknas till 4,17 miljarder kronor per år.

Regeringen höjer samtidigt skatten för ungefär 8.500 personer över 65 år med en förvärvsinkomst på drygt 98.000 kronor. Skälet till det är enligt Magdalena Andersson att denna grupp i dag betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.

BNP väntas växa i en långsammare takt nästa år efter en relativt hög tillväxt under 2018. Arbetslösheten väntas hamna på 6,4 procent i år och vara oförändrad under 2019.

ANNONS
ANNONS

Finansdepartementet kalkylerar i år med en BNP-tillväxt på 2,5 procent i år. Under de kommande två åren väntas den däremot falla till 2,1 respektive 1,6 procent.

”Prognoserna är mer relevanta för innevarande år än för kommande, eftersom en ny regering kommer att lämna förslag om ny politik”, skriver Magdalena Andersson.