I ett sista desperat försök hoppas topparna i pensionsbolaget Allra att Högsta domstolen, HD, river upp fängelsedomen i hovrätten.

ANNONS

Chansen för att HD tar upp målet är liten. Av 6781 avgjorda mål i fjol beviljades prövningstillstånd endast i 125 fall.

Alexander Ernstbergers ena advokat, Carl-Johan Malmberg, är medveten om det men greppar halmstrået.

Han skulle inte ”lagt ner så mycket jobb” om han trodde att loppet var kört, sade han nyligen till SvD vilket Dagens PS uppmärksammade.

Det finns, som han ser det, ”en god chans” för hans klient, Alexander Ernstberger som i dag sitter häktad i väntan på att hovrättsdomen från 22 juli i år på sex års fängelse ska vinna laga kraft.

Ernstberger ber HD riva upp hovrättens dom

Hovrätten gjorde en helt annan bedömning än tingsrätten, där åtalet mot Allra-topparna ogillades i sin helhet.

”Jag yrkar att Högsta domstolen ska fastställa tingsrättens friande dom alternativt återförvisa målet till hovrätten för en ny prövning”, säger Ernstberger i en kommentar.

Försvaret anser att Ernstberger ”berövats möjligheten till en rättvis rättegång” och preciserar sina argument utifrån båda domarna, i tingsrätten respektive hovrätten, i sin inlaga i syfte att få till stånd en HD-resning.

Svea hovrätt har, anser försvaret, avgjort målet utan att pröva Alexander Ernstbergers invändningar mot åtalet, lagt andra omständigheter till grund för sitt avgörande än vad som åberopats av åklagaren, medvetet avstått från att redovisa hur hovrätten har värderat bevisningen och inte underrättat de tilltalade om att hovrätten hade för avsikt att avgöra målet på ej åberopade.

ANNONS
ANNONS

Försvaret: Grovt rättegångsfel

Försvaret hävdar också, enligt ett pressmeddelande som bland andra Realtid refererar, att Pensionsmyndigheten vägrat Alexander Ernstberger rätten till partsinsyn till det som talar till Ernstbergers fördel.

Man går så långt att man hävdar att den statliga Pensionsmyndigheten hemlighållit material, trots att kammarrätten krävt att materialet omgående redovisas.

Enligt försvaret har hovrätten gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel genom att helt bortse från vad Alexander Ernstberger anför i bjärt kontrast till åklagarens påstående om att värdepappren köpts till överpris.

Hovrätten anklagas för att ha dryftat värdepappersaffärens legitimitet, trots att det inte varit uppe på bordet, och till saken hör att transaktionerna som genomförts inte bryter mot gällande lagstiftning, enligt försvaret.

Alexander Ernstberger har påpekat flera gånger att affären inte strider mot vare sig någon näringsrättslig regel eller lagen.

”Pensionsmyndigheten har velat fullfölja affärerna och behålla den stora vinsten på 120 miljoner kronor trots att hovrätten menar att affärerna inte varit legitima”, skriver försvaret i pressmeddelandet.

Ernstberger: ”Regelefterlevnaden 100-procentig”

Alexander Ernstberger tycker att det är en gåta hur hovrätten kan komma fram till att warrant-affären saknar legitimt syfte ”när regelefterlevnaden har varit 100 procentig”, skriver han i pressmeddelandet, uppger alltså bland andra Realtid.

Han konstaterar att flera ministrar och statliga tjänstemän varit ivriga med att se en fällande dom mot de iblandade i Allra-målet, vilket han anser är ett försök att påverka domstolen.

ANNONS
ANNONS

Mot bakgrund av det är det än mer viktigt att hovrätten ”redovisar sina slutsatser i tydliga domskäl”.

Med tingsrättens friande dom i minnet är både Alexander Ernstberger och hans advokat Carl-Johan Malmberg chockade över hovrättens fällande dom.

Utöver fängelsedomen på sex år har Alexander Ernstberger tio års näringsförbud och ska betala 300 miljoner kronor i skadestånd.

Hovrätten var eniga i sin fällande dom mot de ansvariga i Allra-målet, där de åtalade dömdes till fängelse på mellan fyra och sex år.

Högsta domstolen är deras sista chans.

Här är Svea hovrätts dom i Allra-målet.