Det slår LO fast. Men maktelitens löner är inget problem, anser näringslivsforskare.

ANNONS

För det första är aktieägarna vinnare på om vd:n gör ett bra jobb. Dessutom går ”ungefär två tredjedelar” av de välbetalda toppchefernas ersättning till skatt.

Så resonerar Magnus Henrekson, vd för Institutet för näringslivsforskning, enligt SVT Nyheter, som tagit del av och berättar om LO:s nya rapport: ”Makteliten – i en egen bubbla”.

2018 hade vd:n en lön som i snitt motsvarade ungefär 61 industriarbetarlöner.

Dety kan jämföras med 1980 då toppchefens lön ”bara” motsvarade nio arbetarlöner.

LO konstaterar att inkomstklyftan mellan vanliga löntagare och makteliten vidgats enormt sedan 1980. Och oberoende av politiskt majoritet i riksdagen har gapet mellan fattiga och rika fortsatt att öka – med undantag för år med branta börsfall och kraftig lågkonjunktur, berättar SVT med hänvisning till LO-rapporten.

ANNONS
ANNONS

LO-ekonomen Anna Almqvist, som står bakom rapporten, säger att de välavlönade cheferna har stort inflytande i samhället. Hon ser emellertid risker med att deras ekonomiska förutsättningar är så mycket bättre än vanliga löntagares. Det kan ”påverka deras beslut”, menar hon.