Konjunkturinstitutets extramätning över hushållens stämningsläge visar en viss förbättring under andra halvan av maj. Indikatorn steg till 80,6 från 77,3.

ANNONS

Stämningsläget är fortfarande betydligt svagare än normalt, men har blivit något mindre negativt jämfört med den ordinarie undersökningen som pågick mellan den 1–15 maj.

”Den positiva utvecklingen i indikatorn mellan de olika hushållsundersökningarna i maj beror på en mer positiv syn på den egna ekonomin, såväl för de senaste som för de kommande tolv månaderna. Hushållen har även en mindre negativ inställning till utvecklingen av Sveriges ekonomi på tolv månaders sikt jämfört med tidigare i maj”, skriver Konjunkturinstitutet.

ANNONS
ANNONS