Det råder överskott på bostadsrätter – men inte på villor  – i Sverige, enligt SBAB som efterlyser ett utökat villabyggande.

ANNONS

”Vårt index visar att det inte råder någon omfattande obalans i nyproduktionen av bostäder, oavsett upplåtelseform, för Sverige som helhet. När indexet däremot beräknas för enskilda städer och kommuner ser vi att det råder både överskott och underskott på vissa ställen. Överskotten gäller framför allt bostadsrätter medan underskotten i huvudsak handlar om villor men också till viss del bostadsrätter”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

Så går mätningen till

Framför allt märks ett underskott på villor i Stockholm, enligt SBAB Booli Housing Market Index, som mäter balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproduktion av bostäder, enligt ett pressmeddelande.

Indexet omfattar såväl hyresrätter som bostadsrätter och villor och balansen räknas ut genom att utbudet av nyproduktion ställs i relation till efterfrågan på en ort. Efterfrågan beräknas av hushållens köpkraft och flyttmönster.

Ett index på 0,5-1,5 innebär att marknaden för nyproduktion är i balans.

Ett index över 1,5 betyder att utbudet är större än efterfrågan, och ett index under 0,5 innebär att det byggs mindre än vad hushållen efterfrågar.

För villor är indexet för hela Sverige 0,5 i första kvartalet, det vill säga på gränsen för underskott.

Boije: Bygg fler villor!

Robert Boije förklarar att nyproduktionen av villor ”störtdykt från drygt 40 till 20 procent” de senaste tio år, vilket givetvis får ”stora konsekvenser”, säger han.

Boije efterlyser nu ett utökat villabyggande, framgår det.

ANNONS
ANNONS

”För att lösa det stora underskottet på nya villor i Stockholms län behöver nog blicken lyftas över det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Vissa kommuner i Stockholms län har betydligt bättre förutsättningar än andra för att kunna tillhandahålla mark för byggnation av fler villor. Det är uppenbart att man inom ramen för den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) behöver ta tag bättre i detta problem. En markant ökning av småhus i nya områden med blandade upplåtelseformer – som forskningen säger är att föredra – kräver troligen också ett stärkt samarbete kring både statliga och kommunala infrastruktursatsningar”, säger Boije.

När det gäller bostadsrätter uppges indexet ligga på 0,8, vilket vittnar om en vikande trend sedan mitten av 2019, framgår det.

Läs även: Bostadsrallyt mattas av: ”Bra att det lugnar ner sig” [DagensPS.se] »