Arbetsförmedlingen har gått igenom 177 yrken och undersökt hur lätt det är att byta jobb till en ny bransch om du blir arbetslös. Lärare och IT-specialister har det lätt. Maskininstallatörer får det svårare – i alla fall utan vidareutbildning. 

ANNONS

Den som har ett yrke med låg efterfrågan på arbetskraft kan fundera på att byta yrkesbana för att minska risken för att bli arbetslös. Arbetsförmedlingen har tagit fram ett nytt index som visar hur lätt eller svårt det är inom olika yrken att byta bana utan att vidareutbilda sig.

Här kan du se hur enkelt det blir att söka jobb i en ny bransch om konkurrensen blir för hårt i ditt eget fält – utan att ta vägen över en utbildning.

Arbetsförmedlingens nya yrkesmobilitetsindex visar trenden för 177 yrken utifrån den genomsnittliga möjligheten att byta yrke.

Du som arbetar med data/IT, pedagogiskt arbete och socialt arbete har störst förutsättningar för yrkesmobilitet.

Behöver du byta jobb – kolla index

Minst förutsättsättningar för yrkesmobilitet har anställda inom yrkesområdena transport, tillverkningsarbete samt installation, drift och underhåll, konstaterar Arbetsförmedlingen.

”Indexet och resultatet av vår analys är tänkt att kunna användas av aktörer som arbetar med planering och dimensionering av utbildning för att veta vem man bör rikta sig till”, säger Sofia Törneke, en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.

”Men den kan också fungera som en tankeväckare för var och en att fundera över sina möjligheter på arbetsmarknaden och fatta väl underbyggda karriärbeslut.”

ANNONS
ANNONS

Själva använder Arbetsförmedlingen sitt index för att identifiera yrkesgrupper som riskerar arbetslöshet.

Resultaten används sedan för att lokalisera yrkesgrupper som kan befinna sig i en riskzon för arbetslöshet, och hur deras möjlighet att byta jobb ser ut.

Läs också:

Tricket för att få 19 procent högre lön [Dagens PS]
2 av 10 missnöjda med sitt jobb [Dagens PS]