Det kan vara knepigt att äga en bostadsrätt, vilket har lett till att riksdagen skärper lagstiftningen. Det rör sig om en bred överenskommelse mellan alla partier. Både föreningar, byggare, mäklare och köpare kommer att påverkas.

ANNONS

Svenska Dagbladet sammanfattar de förändringar som ligger på bordet. Det handlar om allt från föreningens ekonomiska transparens till ångerrätt på avtal och hur föreningens stadgar får se ut.

En förändring är att föreningen måste vara transparent med hur räntekänslig dess ekonomi är. Det ska framgå hur mycket avgiften ökar om räntan stiger och vilket manöverutrymme föreningen har vid en eventuell förlust. Men föreningarna ska också bli mer noggranna i redovisningen av andra nyckeltal.

En medlem en röst gäller för bostadsrätt

Även mäklare måste i framtiden bli mer öppna med hur pass skuldsatt föreningen är. Objektsbeskrivningen ska innehålla en redogörelse för bostadens ”indirekta skuldsättning”, det vill säga vilken andel av föreningens gemensamma skuld man köper sig in i.

Stadgarna i bostadsrättsföreningar blir också föremål för mer omfattande reglering. Anledningen är att friheten i hur stadgarna utformas har blivit missbrukat i flera fall. Styrelser har kunnat göra en förening bankrutt och berikat sig själva. Det blir nu olagligt att kringgå regeln att en medlem har en röst.

”Det saknas legitima skäl för att ett företag ska kunna tillskansa sig ett oproportionerligt inflytande på det sättet. I enskilda fall har det också lett till stötande resultat där de boende inte kunnat utöva något inflytande över styrelsens sammansättning eller över förvaltningen, som misskötts grovt”, skriver regeringen om förslaget i sin proposition.

Förhandsavtal på bostadsrätt i fokus

Bostadsutvecklares nyproducerade bostäder säljs ofta genom boknings- och förhandsavtal. Dessa kommer nu att bli avsevärt mer reglerade. Nu blir det obligatoriskt att sådana avtal ska skrivas under av både köpare och säljare. Avtalen ska också vara mer tydliga på en rad olika punkter än tidigare. Vad som ingår ska tydligt framgå, liksom den ekonomiska risken.

Även när det gäller byggaren och bostadsutvecklaren skärps kraven. De ska redovisa om det finns bygglov för fastigheten och man ska mer precist kunna ange ungefär när de boende kan få flytta in. Dessutom kräver lagstiftningen långsiktighet i planerna för underhållet av nybyggda fastigheter – planen ska ha ett perspektiv på 50 år.

ANNONS
ANNONS

Köpare ska få sju dagars ångerrätt på ett förhandsavtal. Det blir också möjligt att hoppa av ett förhandsavtal om det visar sig att boendet när det står färdigt avviker för mycket från det som man avtalat om.

Läs också:

Nota på 33,5 miljoner för byggfusk i Norra Tornen [Dagens PS]