Ett nytt lagförslag har kommit som ska stoppa den brottslighet som pågår med koppling till bostadsrätter. Det skriver Sydsvenskan. Tanken är att upprätta en ny form av register över bostadsrättsföreningar.

ANNONS

På senare år har kriminella i allt större utsträckning börjat använda bostadsrätter i och bostadsrättsföreningar i olika syften. Det kan vara ett sätt att stuva undan och tvätta pengar, genom så kallade spöklägenheter som inte existerar exempelvis.

Sydsvenskan komstaterar att det i Sverige finns det ett statligt fastighetsregister, där alla människor kan se vem som äger ett hus. För bostadsrätter finns det i stället 26 000 olika register. Varje bostadsrättsförening ansvarar för att sköta sitt eget. Där ska det framgå vem som äger varje bostadsrätt och vilken bank som har lånat ut pengar – men så blir det inte alltid.

Det gör det exempelvis lätt att tvätta pengar med hjälp av bostadsrätten. Den som tjänat pengar illegalt kan ”bli av” med redovisningskravet genom att köpa den kontant. När den senare säljs har pengarna tvättats genom lägenheten.

Sådana tillvägagångssätt har i vissa fall kunnat finansiera terrorism.

Bostadsrätter svåra att spåra

Det är dessutom svårt att se om en person äger en eller flera bostadsrätter ifall hen söker försörjningsstöd genom kommunen. En förutsättning för att få stöd är att göra sig av med sådana tillgångar, men det finns alltså utrymme för fusk. Även Kronofogden, som kan beslagta bostäder, har svårt att se om en person äger en bostadsrätt.

Det är också svårt att få fram korrekt statistik över priser och lån när det gäller bostadsrätter – men inte villor.

Allt det här ska man nu kunna åtgärda genom ett gemensamt register över bostadsrätterna, skriver Sydsvenskan.

ANNONS
ANNONS

Lagförslaget ska nu skickas på remiss, och riksdagen kommer att ta ställning i frågan först efter valet.

Läs också:

BRF: Allt mer fusk vid ombildning [Dagens PS]