Blocköverskridande överenskommelse tvingar dig att jobba längre.

ANNONS

En blocköverskridande överenskommelse är nu på plats gällande det svenska pensionssystemet, något som ska säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.

Det uppger regeringen i ett pressmeddelande på torsdagen.

Pensionsgruppen är bland annat överens om ett reformerat och förstärkt grundskydd, som består av garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet. Här ska ett utredningsförslag presenteras i februari 2018.

Omdebatterade premiepensionssystemet ska göras om. Det innebär att staten tar ett större ansvar för att få fort oseriösa aktörer och antalet fonder ska minskas ned avsevärt jämfört med idag.

En tredje förändring blir att den lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs successivt i tre steg. Den första höjningen blir 2020 då åldern höjs från 61 till 62 år. År 2026 sker en höjning från 63 till 64 år. Även rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, den så kallade LAS-åldern, samt åldern för att ta ut garantipension höjs.

ANNONS
ANNONS

Bland förändringspunkterna märks också bland annat åtgärder för mer jämställda pensioner, moderniserade placeringsregler för AP-fonderna och en översyn av avdragsreglerna för tjänstepension.

Stefan Linnér
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire