Det är fler svenskar än någonsin tidigare som ansöker om att få skuldsanering hos Kronofogden. Konsumtionsskulder är den vanligaste typen, och arbetslöshet den vanligaste anledningen att man inte kan betala.

ANNONS

Kvinnors skuldsättning är i högre grad kopplad till sjukdom, låga inkomster och dödsfall – männens skulder är oftare är kopplade till missbruk, fordon, brottslighet och dåliga investeringar. Detta enligt Kronofogdens statistik över de som ansöker om att få skuldsanering.

Personer som har så stora skulder att man inte kan betala tillbaka inom överskådlig tid kan ansöka om att få skuldsanering hos kronofogden. I regel innebär skuldsanering att du betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan samtidigt som du lever på existensminimum under fem år, all övrig inkomst går till att betala din skuld. Efter fem år är du skuldfri, och kan börja om på nytt.

Vissa är inte tillräckligt förberedda

Under det första halvåret 2021 ansökte cirka 15 500 personer om skuldsanering hos Kronofogden, drygt 200 fler än samma period förra året.

”Vi har aldrig tidigare tagit emot så många ansökningar”, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Däremot har andelen av de som söker som beviljats skuldsanering minskat.

”Vissa som ansöker är inte tillräckligt väl förberedda. Du behöver både ha koll på dina inkomster, utgifter och skulder. Du behöver också kunna visa att du gjort ansträngningar för att förbättra din situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna eller kommit till rätta med ett spelmissbruk”, säger Per-Olof Lindh.

”Mycket lättare i dag” 

Söktrycket för skuldsanering bland unga, 18-30, har sjunkit något sedan rekordåret 2020 men ligger fortfarande på historiskt höga nivåer.

ANNONS
ANNONS

”Jag har jobbat på Kronofogden i nästan 30 år och det här har jag inte sett tidigare. Det är allvarligt att vi ser att så många unga har stora ekonomiska problem. Aldrig tidigare har det varit så snabbt och enkelt att låna pengar. Vi lever i ett samhälle som är uppbyggt kring lån och skulder, och att handla och spela på nätet. Det är mycket lättare att dra på sig skulder i dag jämfört med när jag var ung”, säger Per-Olof Lindh.

Drygt varannan sökande har barn, hälften har ingen heltidsanställning, sju av tio är ensamstående och en av tre har problem med ohälsa.

Läs även: Så mycket drev Kronofogden in 2020 [Dagens PS]