Inflation, drivmedelspriser och en orolig värld. Då tvingas SCB göra den högsta höjningen av prisbasbeloppet på 40 år. Här är vad det innebär för skatter, pensioner och bidrag nästa år.

Prisbasbeloppet fastställs årsvis av SCB och styr bland annat nivån på garantipensionen, studiemedlen, sjuk- och föräldrapenning och vissa skattenivåer.

ANNONS

Det är med andra ord väsentliga nyheter för många att SCB nu slagit fast 2023 års prisbasbelopp till 52 500 kr.

Det är en höjning på 4 200 kr mot årets prisbasbelopp och det är anmärkningsvärt.

Det är den största höjningen på 40 år och beror naturligtvis på det ekonomiska läget.

Kräver politiska beslut

Nu har Swedbank räknat på vad det höjda prisbasbeloppet innebär rent konkret, med reservationen att nödvändiga politiska beslut fattas vilket i hög grad kan ses som en formalitet.

Garantipensionen höjs med 800-850 kr per månad från 1 januari 2023.

Vid sidan av det får, som bekant, landets pensionärer en höjning med 1 000 kr redan i augusti efter en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs från 554 900 kr till 613 900 kr och grund- och jobbskatteavdragen höjs även de vid årsskiftet.

Mer till studenter och föräldrar

För studenter utökas studiemedlen med 946 kr per fyraveckorsperiod – 292 kr som bidrag och 672 kr som lån.
Efter det får en heltidsstudent ut 12 052 kr i grundbelopp mot 11 088 kr i år.

Föräldraförsäkringen höjs med 89 kr per dag och den sjukpenninggrundande inkomsten lika mycket, till en högsta nivå på 1 116 kr per dag.

ANNONS
ANNONS

Vidare höjs taket i föräldraförsäkringen med 89 kr per dag och den sjukpenninggrundande inkomsten lika mycket, till en högsta nivå på 1 116 kr per dag.

Läs även: Börsens största hopp – lägre inflation [Dagens PS]

Läs även: Ny statistik: Så lurar vi prishöjningarna [Dagens PS]