Ett dolt fel är i korthet ett fel som funnits vid köptillfället men som inte gick att hitta trots att du som köpare uppfyllde undersökningsplikten. Här är 10 vanliga och ovanliga dolda fel enligt Bostadsjuristerna.

ANNONS

Ett dolt fel måste enligt Bostadsjuristerna vara så pass allvarligt att det skulle ha påverkat marknadsvärdet på bostaden om det hade gått att upptäcka. Här är 10 exempel på vanliga och ovanliga dolda fel.

5 vanliga dolda fel

Bristfälliga badrum
Ett vanligt problem är att badrum inte uppfyller branschreglerna från de år som badrummet byggdes. Golvbrunnar kan vara felaktigt monterade, rör kan vara inbyggda utan inspektionslucka, tätskikt kan vara bristfälliga och kakelplattor kan lossna. Det händer även att ett gammalt lager med kakel upptäcks bakom det nya kaklet. Det är vanligt att fuktskador upptäcks först vid mögelangrepp eller när någon åtgärd ska vidtas i badrummet.

Läckor i taket
Det händer att det rinner in vatten i huset i samband med en störtskur. Läckor i tak upptäcks genom en blöt fläck i taket eller i värsta fall genom att det droppar eller forsar in vatten från taket.

Bristfällig dränering
I villor händer det många gånger att vatten tar sig in i husets grund/källare ifall huset saknar, eller har bristfällig, dränering. Marken kan luta mot grunden och dräneringsrören kan antingen saknas eller ligga för högt. Inträngande vatten visar sig genom en blöt fläck på väggen inne i huset.

Elfel
Elfel kan vara mycket allvarligt då det kan leda till brand eller elolyckor med personskador. Dessa fel är även väldigt svåra, ibland omöjliga, att upptäcka. Underdimensionerad el eller en icke framdragen jordkabel i ett vägguttag som ser jordat ut är exempel på elfel.

Uteplatsen tillhör föreningen
Det är förvånansvärt vanligt att en uteplats till en bostadsrätt visar sig stå på mark som tillhör föreningen. I värsta fall händer det att altaner saknar bygglov och egentligen är olagliga.

Varmvattnet räcker inte till det lyxiga bubbelbadkaret

5 ovanliga dolda fel

Ventilation
Det kan vara svårt att upptäcka brister i ventilationen. Men det händer, även om det är ovanligt, att ett badrum nyligen har renoverats och ventilationen leder upp på vinden. Men där mynnar badrummets ventilation ut i isolering som täcker för och inte leder ut ventilationen ut från huset. Då leds fukten istället rakt in i isoleringen, där kan kraftig mikrobiell tillväxt bildas och blir inte upptäckt förrän mögellukt uppstår i badrummet.

Katturin eller skadedjur
Om säljarens katter har kissat inne i bostaden, och det innebär saneringskostnader, kan det vara ett dolt fel. Det gäller även insekter som vägglöss, husbock och liknande skadedjur.

Otäthet i öppna spisar
Det kan vara svårt att upptäcka att rökkanalen, eller någon annan del, i en öppen spis inte är helt tät. Även om spisen tändes tillfälligt vid besiktning.

ANNONS
ANNONS

Ingen varmvattenkapacitet till bubbelbadkaret
Det är ovanligt men det händer att varmvattenberedaren saknar kapacitet för att fylla ett helt bubbelbadkar. När det väl är dags för premiärbadet räcker varmvattnet endast till att fylla upp 30% av badkaret.

Läs hela artikeln här.

Läs mer: Undvik att lägenheten blir en dödsfälla [Dagens PS]