Det är tufft att vara ung chef. Nu kommer guiden till hur de ska klara sin psykiska hälsa och sluta känna sig utmattade och nedstämda.

ANNONS

Yngre chefer jobbar intensivt och ställer höga krav på sig själva. Nu kommer guiden till hur de ska må bättre.

Ny forskning från Umeå universitet och Karolinska institutet visar att unga chefer är engagerade och ambitiösa, men många mår sämre än sina äldre kollegor enligt Forskning.se.

Ökat bland unga

Denna forskning har nu resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare och förebygga psykisk ohälsa.

Statistik visar också att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar bland unga har ökat på senare år, men tidigare forskning om unga på arbetsmarknaden är relativt begränsad.

Statistiken i artikeln baseras på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och forskningsprojekten som resulterat i guiden är finansierad av Afa Försäkring.

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har kartlagt samspelet mellan unga chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap.

”Flera utmaningar”

Forskarna har också tittat på hur unga chefer förhåller sig till chefsrollen och sin chefsidentitet.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser att chefsrollen är förenad med flera utmaningar för unga chefer samtidigt som det finns ett stort driv, engagemang och utvecklingspotential hos denna grupp”, säger Hanna Irehill, doktorand i psykologi vid Umeå universitet.

Ta vara på potential

”Viljan att lära är stor”, fortsätter hon. ”För organisationer är det viktigt att ta vara på denna potential och samtidigt tillföra stöd för att utmaningen ska bli hållbar.”

Ett annat forskningsprojekt, vid Karolinska institutet, har undersökt unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv.

Chefer över 35 år skattar sin arbetsmiljö och psykiska hälsa bättre än yngre

Man kunde snabbt se att olika åldersgrupper upplever arbetsmiljö, psykisk ohälsa och stress olika.

Bättre efter 35

”Chefer över 35 år skattar sin arbetsmiljö och psykiska hälsa bättre än yngre, lägst skattar chefer som är under 29 år”, säger Christina Björklund, forskare vid Karolinska institutet.

”De yngre upplever en otydligare chefsroll, lägre kontroll och inflytande, och att de har höga krav men lågt inflytande.”

ANNONS
ANNONS

Utmattade och nedstämda

Yngre chefer känner sig i högre grad utmattade och nedstämda, och har en lägre grad av återhämtning än sina äldre chefskollegor.

Dessutom upplever också chefsrollen mer känslomässigt krävande och otydlig och, kanske värre, att det stöd de får inom organisationen är sämre.

Vill vara duktiga

”Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen redan från start”, säger Susanne Tafvelin, forskare i psykologi vid Umeå universitet som är kontaktperson.

”Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket och strävar efter att visa sig dugliga i en ’senior roll’, fastän de ännu är unga.”

Läs även: Ledarskap: Siffernissar och detaljstyrning skapar inga vinnare [Dagens PS]