Enligt ny forskning har våra nordiska grannländer lättare att integrera invandrare.

ANNONS

Det här uppger Ekot i Sveriges Radio, som tagit del av forskningsstudien Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets där Lars Calmfors, emeritus i nationalekonomi, är huvudförfattare.

”Jag har slagits av att omfattningen av integrationsproblemen för invandrare på arbetsmarknaden är betydligt större i Sverige än i de andra nordiska länderna. Det är en insikt som kanske inte alla har, att vårt problem är så mycket större”, säger Lars Calmfors till Ekot, som konstaterar att sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda är större i Sverige än i övriga Norden.

I Sverige är det svårare för lågutbildade invandrare att få jobb än i Finland, Norge och Danmark, framgår det.

Enligt forskningsrapporten krävs det reformer för att bryta mönstret, bland annat sänkta minimilöner vilket anses vara ett kontroversiellt förslag, särskilt inom LO.

”Fixa utbildning för dem så att de funkar på svensk arbetsmarknad i stället för att ge sig på minimilönerna, det är fel väg att gå, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Ekot.

ANNONS
ANNONS

Forskningsrapporten ska presenteras i Oslo i dag, onsdag.