Fomo, fear of missing out, är ett känt begrepp. Nu kanske det får ett nytt användningsområde. De som fortsätter att jobba hemma efter pandemin är rädda att missa saker på arbetsplatsen och att bli orättvist behandlade.

ANNONS

Chefer och anställda är inte alltid överens om hur arbetet ska vara organiserat. Efter pandemin har det nu tillkommit en ny skärningspunkt, rapporterar forskningskonsortiet Future Forum, som Bloomberg refererar.

Det handlar om anställda som är oroliga över att de som jobbar på kontoret och de som jobbar på distans blir olika behandlade.

Det handlar delvis om en generationsfråga, rapporterar Future Forum, där äldre chefer föredrar att leda anställda som de träffar personligen medan yngre chefer, definierade som 30-40 år, har större förståelse för hybridarrangemang och är mer benägna att se till att behandla alla lika.

”Oroande” utveckling

Tidigare undersökningar från forskningskonsortiet har indikerat att kvinnor och personer ur minoritetsgrupper är mer benägna att vilja arbeta hemifrån.

Det läggs nu till som ännu en indikator i samband med diskussionen om att återvända till kontoret eller ej.

”Det är oroande”, säger Brian Elliott, som övervakar den forskning hos Future Forum som undersöker mer än 10 000 tjänstemän varje kvartal.

”Risken vi löper är att den äldre generationen chefer inte ser att deras mångfalds- och inkluderingsmål och deras framtida arbetsorganisation hänger ihop.”

Risk att hamna efter för den som jobbar hemma

Många företag arbetar nu med att hitta lösningar som inkluderar alla oavsett arbetsformat, gör överenskommelser om vilka dagar alla ska vara på kontoret för samarbetsprojekt och vilka tider och dagar som kan reserveras för eget fokuserat, individuellt arbete.

ANNONS
ANNONS

Ändå kvarstår fenomenet att de som mer frekvent kommer in på kontoret kommer förbi i utvärderingar och befordran, menar forskarna.

Och exempelvis Jamie Dimon, chef för JP Morgan Chase & Co, är en av många chefer från Baby Boomer-generationen som hävdat att jobba hemma inte är någon ersättning för den spontana idégenerering som blir resultatet av att stöta på kollegor vid kaffemaskinen, skriver Bloomberg.

Läs även: Se upp! Risken med att jobba hemifrån [Dagens PS]