Pandemin har lett till att allt fler arbetar hemifrån – men det finns risker. DN har intervjuat psykologen Siri Helle som berättar om fällorna med att jobba hemifrån.

ANNONS

Flera undersökningar pekar på att de som arbetat hemifrån under pandemin gärna fortsätter att göra det i framtiden även efter krisen. 

Det förvånar inte psykologen Siri Helle, som skrivit flera populärvetenskapliga böcker om hur digitaliseringen påverkar oss människor.

“Dagens kontorslandskap är inte byggda för att människor ska kunna fokusera. Man blir avbruten hela tiden, man hör andras samtal”, säger hon, och tillägger att pendlingstiden också problematiserar och självklart gör att många gillar att jobba hemifrån.

Otydliga gränser och signaler

Men enligt Helle är den största fällan med distansarbete att gränsen mellan arbete och fritid blir mer flytande. Man kanske kollar bostadsannonser på mobilen på dagen, och kikar på jobbmailen på kvällen istället.

En annan risk med hemarbete är att kroppen inte får ett kontextbyte, det vill säga en signal, på när det är dags att fokusera och slappna av. När vi inte får det miljöombyte som vi behöver riskerar man att undermedvetet blanda ihop jobb och fritid, och dessutom få det svårare att slappna av när jobbet väl är färdigt.

ANNONS
ANNONS

Vikten av struktur

Helle har därför tre centrala tips till alla som måste eller bara vill arbeta hemifrån. Det första tipset har med rutiner och struktur att göra. 

“Bestäm när du ska börja jobba, när du ska ta pauser och när du ska sluta för dagen. Tidigare har du kunnat lita på att arbetsgivaren ska ge dig strukturerna – nu måste du göra det själv.”

Hon tipsar också om att lägga möten så tidigt som möjligt, både eftersom man ofta är mer fokuserad tidigt på dagen och för att komma igång ordentligt med arbetet.

Arbetsgivaren har ett ansvar

Slutligen trycker Helle på vikten av att ha en tydlig kommunikation med sin chef och sina kollegor. En bra idé är att tillsammans komma överens om ett tydligt gemensamt mål och hur man ska leverera det under dagen. 

Att sitta hemifrån och jobba lägger stora krav på den enskilde medarbetaren, men även arbetsgivaren har ett ansvar vilket enligt Helle är lätt att glömma.

ANNONS
ANNONS

“Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö, även när de jobbar hemifrån. Det gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö”, säger hon. 

Läs hela artikeln på DN.

Läs mer: Så ser ingenjörer på distansarbete – Dagens PS