Lärare men även ingenjörer och it-specialister är några exempel på yrken med enormt goda jobbchanser efter examen, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Teknik, vård och pedagogik är branscher där möjligheten att få arbete efter avslutad högskola också bedöms som mycket god.

Den 16 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på högskolor och universitet. Arbetsförmedlingens prognoser visar att många högutbildade kommer att vara fortsatt eftertraktade på arbetsmarknaden.

”Med en avslutad högskoleutbildning har man i de flesta fall goda jobbmöjligheter. Detta gäller både nu och på längre sikt, även den dag konjunkturen vänder nedåt”, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

På listan över yrken på högskolenivå där man har bäst chans till jobb på fem års sikt finns till exempel olika läraryrken, IT-yrken, vårdyrken och ingenjörsyrken.

ANNONS
ANNONS

”Det är alltid bra att läsa en utbildning som leder till ett tydligt yrke. Då blir man mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är förstås viktigt att läsa något som man är intresserad av, men det är också bra att titta på våra prognoser som visar var jobben finns på lite längre sikt. Då får man en bra bild av vad som väntar när man är klar med sin utbildning”, säger Annelie Almérus.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 år (i riket).
• Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
• Förskollärare
• Grundutbildade sjuksköterskor
• Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
• Läkare
• Lärare i yrkesämnen
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• Röntgensjuksköterskor
• Specialistsjuksköterskor inom akut hälso- och sjukvård
• Speciallärare och specialpedagoger

Yrken på högskolenivå där det är svårare att få jobb om 5 år (i riket)
• Banktjänsteman
• Chefssekreterare och VD-assistenter
• Finansanalytiker och investeringsrådgivare
• Fotografer
• Grafiska formgivare
• Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
• Journalister
• Musiker, sångare, kompositörer

Källa: Arbetsförmedlingen