På fem år har 65-plusare i kompetens-, rekryterings- och omställningsföretag mer än fyrdubblats.

Det visar SCB-statistik som Almega Kompetensföretagen sammanställt, framgår det på fackförbundet Unionens hemsida.

Förklaringen till boomen anges vara dels en hetare arbetsmarknad för äldre, dels att 65-plusare är piggare i dag än tidigare. Det handlar enligt artikeln om en ökning på 335 procent på fem år av medarbetare över 65 år.

ANNONS
ANNONS

Martina Elfgren Lilja, tillförordnad förbundsdirektör på bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, konstaterar att kompetensbristen gjort att personer över 65 år med rätt yrkesvana anställs på nytt.

”det här är dessutom personer som vill komma tillbaka, men som gärna jobbar deltid och tycker att flexibiliteten som bemanningsanställd passar dem”, säger hon och slår fast att för samhället innebär 65-plusarnas arbetsinsats win-win.