Dagens PS

Husbilsförsäkring: Hitta bäst försäkring för din husbil

Husbilsförsäkring
Den här guiden belyser viktiga aspekter av husbilsförsäkring. (Foto: Per-Åke Adolfsson / Unsplash)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 08 nov. 2023Publicerad: 03 nov. 2023

Husbilsförsäkring är ett måste för att kunna känna total trygghet ute på vägarna? Jämför husbilsförsäkringar här, för att hitta den som passar bäst för dig och din husbil.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Med en rad olika husbilsförsäkringar, erbjudanden och terminologi att sätta sig in i kan det snabbt bli komplicerat att hitta den bästa husbilsförsäkringen. Den här guiden belyser viktiga aspekter av husbilsförsäkring och ger dig den information du behöver för att göra kloka val. 

ANNONS

Husbilsförsäkring: Varför är det nödvändigt att försäkra husbil?

Att försäkra sin husbil är inte bara en laglig skyldighet utan också en smart investering i din trygghet och ekonomiska säkerhet. En husbilsförsäkring skyddar dig mot en rad potentiella risker och oväntade händelser, såsom:

 • Trafikolyckor 
 • Stöld
 • Vandalism

Om du valt att inte försäkra din husbil, riskerar du att stå inför enorma kostnader vid en olycka eller annan oförutsedd situation.

ANNONS

Kostnaden för husbilsförsäkringar varierar beroende på flera faktorer, däribland:

 • Ålder på husbilen
 • Husbilens skick
 • Hur du planerar att använda husbilen

Men oavsett priset, är det en kostnad som är svår att undvika. Många som jämför husbilsförsäkringar gör misstaget att endast fokusera på att hitta en billig husbilsförsäkring, trots att den billigaste varianten kanske inte erbjuder det skydd du faktiskt behöver. 

Ofta står valet mellan den billigaste husbilsförsäkringen och bäst husbilsförsäkring gällande omfattning. Det gäller att hitta en balans mellan dessa två. Genom att jämföra husbilsförsäkringar noggrant kan du få en uppfattning om vad som faktiskt ingår i de olika paketen och därmed göra ett bättre val. 

ANNONS

Senaste nytt

Jämför husbilsförsäkringar: Olika typer av försäkring för husbil

För att göra ett bra val av husbilsförsäkring behöver du förstå de olika typer som finns. 

 • Trafikförsäkring är grundläggande för alla husbilar i Sverige, liksom vad gäller en vanlig bilförsäkring. Denna försäkring husbil täcker skador som du orsakar på andra personer eller egendom i en olycka men inte skador på din egen husbil. 
ANNONS
 • Halvförsäkring inkluderar, förutom trafikförsäkring, ofta även skydd mot exempelvis stöld, brand och vissa naturskador. Den kan även inkludera allrisk-, glas-, semesteravbrotts-, maskin-, räddnings-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Många försäkringsbolag inkluderar även en begränsad krisförsäkring i halvförsäkringen, vilken kan täcka kostnader för kristerapi eller andra omedelbara behov efter en olycka. Vissa bolag erbjuder även vägassistans som en del av sitt grundpaket. Detta kan vara ovärderligt om du får problem med din husbil under en resa.

 • Helförsäkring är det mest omfattande alternativet och inkluderar alla de skydd som halvförsäkring erbjuder samt skador på din egen bil vid en kollision. Detta betraktas ofta som marknadens bästa husbilsförsäkring, eftersom den inkluderar både grundskydd och en rad tilläggsskydd.

När du jämför husbilsförsäkringar är det viktigt att se över vilka skydd varje typ inkluderar. Helförsäkring är ofta marknadens bästa husbilsförsäkring för dig som vill ha ett omfattande skydd, men om du vill ha en billig husförsäkring är detta sannolikt inte det bästa alternativet.

Försäkring husbil kostnad kan variera kraftigt beroende på vilket skydd du väljer och det kan vara frestande att välja den billigaste husbilsförsäkringen. Men kom ihåg att en lägre premie ofta innebär mindre skydd.

Avställningsförsäkring: När är det bra i en försäkring husbil?

Om du planerar att ställa av din husbil under en viss tid, till exempel under vintermånaderna, så kan du överväga en avställningsförsäkring. Detta är ett speciellt alternativ för den som vill försäkra sin husbil, som alltså ger ett begränsat skydd när fordonet inte är i trafik.

Avställningsförsäkring täcker vanligtvis inte trafikskador, men kan inkludera skydd mot exempelvis:

ANNONS
 • Brand
 • Stöld
 • Naturskador

Det är en god idé att jämföra husbilsförsäkringar för att se vilka bolag som erbjuder detta och till vilket pris. Om du redan har en omfattande husbil försäkring, kan det vara möjligt att lägga till avställningsförsäkring till en lägre kostnad.

Husbilsförsäkringar för resor i utlandet: Detta behöver du veta

Om du planerar att använda din husbil för resor utomlands behöver du förstå hur din husbilsförsäkring fungerar i andra länder. Försäkringsskyddet kan variera kraftigt beroende på destination, och det är därför viktigt att du går igenom ditt försäkringsavtal eller konsulterar ditt försäkringsbolag innan avresa.

Grundregeln är att trafikförsäkringen oftast gäller inom hela EU och EES-området, men det kan finnas särskilda undantag eller krav. För att försäkra husbil optimalt utomlands kan det vara värt att investera i en tilläggsförsäkring. Denna kan inkludera allt från stöldskydd till vägassistans och akutsjukvård utomlands.

Om du planerar att resa utanför EU är det extra viktigt att kontrollera att din försäkring gäller i regionen. Husbilsförsäkring pris kan variera beroende på detta, så det är bra att jämföra husbilsförsäkringar innan du gör ditt val.

Kom ihåg att vissa länder kräver specifika försäkringsbevis, såsom det internationella försäkringskortet (Gröna kortet), som bekräftar att du har en giltig trafikförsäkring. Detta kort beställs vanligtvis kostnadsfritt från ditt försäkringsbolag.

ANNONS

Om du reser i länder där bilism är extra riskfyllt eller där lagarna skiljer sig markant från de svenska, kan det vara klokt att utöka din försäkring med extra skydd, som rättsskydd och högre belopp för personskador.

Hur nyvärde kontra marknadsvärde påverkar din försäkring

ANNONS

När det gäller att försäkra husbil är det viktigt att förstå skillnaden mellan nyvärde och marknadsvärde, och hur dessa faktorer påverkar din försäkring. Dessa begrepp har en direkt inverkan på ersättningen du kan förvänta dig vid en skada eller stöld.

 • Nyvärde avser värdet av en helt ny husbil av samma modell och märke som den skadade eller stulna. Om din försäkring baseras på nyvärde, kommer försäkringsbolaget att ersätta dig så att du kan köpa en ny likvärdig husbil. Detta är ofta en del av det som betraktas som marknadens bästa husbilsförsäkring, men det gör förstås att försäkring husbil kostnad blir högre.
ANNONS
 • Marknadsvärde, å andra sidan, är det pris som din husbil skulle säljas för på den öppna marknaden precis innan skadan eller stölden inträffade. Detta tar hänsyn till faktorer som ålder, skick och körsträcka. Om din försäkring baseras på marknadsvärde, kan du förvänta dig en lägre ersättning jämfört med nyvärde, men din försäkring husbil kostnad kan också vara lägre.

Vissa försäkringsbolag erbjuder en hybridlösning, där nyvärde gäller under viss tid och övergår sedan till marknadsvärde. Detta kan ofta vara bäst husbilsförsäkring för att balansera både skydd och kostnad.

Ditt ansvar som husbilsägare gällande försäkring för husbil

I en försäkring för husbil ingår inte bara skydd från försäkringsbolagets sida, utan också vissa aktsamhetskrav som du som husbilsägare behöver uppfylla. Dessa krav ställs för att minimera riskerna och därmed också kostnaden för din husbilsförsäkring. Ignorerar du dessa krav kan det leda till reducerad eller ingen ersättning i händelse av skada eller stöld.

Ett grundläggande aktsamhetskrav är att alltid låsa husbilen när den inte är i bruk. Detta inkluderar även korta stopp. Ytterligare säkerhetsåtgärder som installerade larm eller GPS-spårning kan ibland vara ett krav från försäkringsbolagets sida, särskilt om du har valt en av marknadens bästa husbilsförsäkringar som täcker ett brett spektrum av risker.

Ett annat viktigt aktsamhetskrav gäller förvaring av värdesaker i husbilen. Försäkringsbolaget kan ha specifika regler för hur och var värdesaker ska förvaras för att ersättning ska utgå vid en eventuell stöld. 

För att du ska försäkra husbil optimalt är det också viktigt att följa alla underhållsrekommendationer och utföra regelbundna besiktningar. Slarv med underhåll kan inte bara leda till skador som inte täcks av din husbilsförsäkring, utan också till ökad försäkring husbil kostnad över tid.

Att hyra ut din husbil: Så påverkas ditt husbilsförsäkring pris

ANNONS

Om du funderar på att hyra ut din husbil, behöver du veta hur detta påverkar din husbilsförsäkring. Många försäkringsbolag har specifika regler kring uthyrning, och det kan leda till att du behöver en mer omfattande försäkring.

För det första, meddela alltid ditt försäkringsbolag om dina planer på uthyrning. Om du undanhåller denna information kan det i värsta fall leda till att din försäkring blir ogiltig. När du hyr ut din husbil kan du dessutom behöva komplettera med tilläggsskydd, utöver din grundläggande försäkring, för att täcka eventuella extra risker som uthyrning medför.

Priset på din försäkring husbil påverkas vanligen. Eftersom risken generellt sett ökar med fler användare, kan du förvänta dig en högre kostnad. Men det är en investering som kan löna sig i det långa loppet.

Vid uthyrning är det också viktigt att vara tydlig med hyresgästen om vem som bär ansvaret för eventuella skador eller olyckor. Detta bör inkluderas i hyresavtalet och kommuniceras klart och tydligt för att undvika missförstånd.

Vid en olycka: Första stegen och aktivering av husbilsförsäkring

Om olyckan är framme under din husbilsresa måste du veta hur du ska agera och hur din husbilsförsäkring kommer in i bilden. Först och främst, se till att alla är säkra och att ingen är skadad. Ring nödnumret om det behövs akut medicinsk vård. Därefter bör du dokumentera olyckan genom att ta bilder och samla in vittnesmål, om möjligt.

Nästa steg är att kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att göra en skadeanmälan och aktivera din husbilsförsäkring. Var beredd att ge all nödvändig information som bolaget behöver för att kunna bedöma situationen. Detta kan inkludera:

ANNONS
 • Bilder
 • Eventuell polisrapport
 • Annan relevant dokumentation

Ju snabbare du agerar, desto smidigare blir processen.

Reparation och ersättning

Efter din skadeanmälan kommer en besiktningsman att utvärdera omfattningen av skadorna. Det är här som den valda nivån på din försäkring spelar stor roll. Har du en helförsäkring, täcks vanligtvis både yttre och inre skador, medan en halvförsäkring kan vara mer begränsad. 

Beroende på skadans omfattning och försäkringstyp kommer försäkringsbolaget att antingen godkänna reparation eller ersätta dig för husbilens marknadsvärde eller nyvärde.

När det gäller reparation, se till att arbetet utförs av en auktoriserad verkstad för att säkerställa att reparationen uppfyller försäkringsbolagets krav. Om du inte gör detta kan det påverka möjligheten till full ersättning.

Kostnaden för reparation eller ersättning kan också påverkas av eventuell självrisk och bonus-/malussystemet. Det är därför klokt att jämföra husbilsförsäkringar och förstå vad som ingår i varje alternativ. Jämförelsen hjälper dig att vara förberedd på eventuella utgifter och att välja den bästa husbilsförsäkringen för dina behov. Det kan vara lockande att välja en billig husbilsförsäkring, men kom ihåg att den inte alltid ger den bästa ersättningen.

Hur du kan sänka din försäkring husbil kostnad

ANNONS

Först och främst: jämför husbilsförsäkringar för att hitta den billigaste. Men det finns faktiskt sätt att själv se till att man får en billig husbilsförsäkring. Nedan går vi igenom flera sätt att sänka försäkringens pris.

 • Flerförsäkringsrabatt: Om du har andra försäkringar, som bil- eller hemförsäkring hos samma bolag kan du ofta få en samlingsrabatt. Detta är en effektiv metod för att få en billig husbilsförsäkring.
 • Långtidskund: Försäkringsbolag uppskattar lojala kunder och kan erbjuda rabatter om du stannar hos dem under en längre period.
 • Betalningsplan: Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter om du betalar årspremien i en engångssumma i stället för månadsvis. 
 • Säkerhetsutrustning: Installation av godkända säkerhetssystem i din husbil, som stöldlarm eller GPS-spårning, kan minska risken för skada och därmed också din kostnad.
 • Förarens ålder och erfarenhet: Erfarna förare med få eller inga skadeanmälningar får ofta lägre premie. Vissa försäkringsbolag har särskilda erbjudanden för seniorer.
 • Självrisk: Genom att välja en högre självrisk kan du sänka din månads- eller årspremie. Men kom ihåg att detta också innebär högre kostnader om en olycka skulle inträffa.
 • Grupp- och medlemsrabatter: Tillhör du en organisation eller en klubb för husbilsägare? Kontrollera om de har något avtal med försäkringsbolag för rabatterade priser.
ANNONS
 • Specialerbjudanden och kampanjer: Håll utkik efter tidsbegränsade erbjudanden. Vissa försäkringsbolag har kampanjpriser för nya kunder, så det kan löna sig att jämföra husbilsförsäkringar regelbundet.
 • Årsrelaterad försäkring: Överväg att endast ha avställningsförsäkring under den del av året då du inte använder din husbil.
 • Förhandla: Glöm inte att du kan förhandla med försäkringsbolagen. Om du blir erbjuden en billig husbilsförsäkring någon annanstans kan ditt nuvarande försäkringsbolag kanske matcha det för att behålla dig som kund. 

Steg för steg: Att jämföra husbilsförsäkringar effektivt

Här är en steg-för-steg-guide för att göra processen att jämföra husbilsförsäkringar enklare.

 1. Identifiera dina behov: Innan du börjar jämföra husbilsförsäkringar, gör en lista över de skydd och tjänster du behöver. Tänk på allt från grundläggande till extra skydd, så att du kan hitta den bästa husbilsförsäkringen för just dig.
 1. Samla information: Använd vår tjänst för att jämföra husbilsförsäkringar, för att samla in priser och villkor. Håll utkik efter kostnad, självrisk och vilka ersättningar som ingår.
 1. Läs villkoren: Det finstilta kan göra stor skillnad. Kontrollera detaljerna i varje offert så att du vet exakt vad som ingår och vad som inte gör det.
 1. Jämför rätt: Se till att du jämför husbilsförsäkringar som liknar varandra. Det är det enda sättet att verkligen veta vilken husbilsförsäkring som är billigast och mest omfattande.
ANNONS
 1. Fundera på självrisken: En lägre självrisk kan göra en försäkring mer attraktiv, men det kan också leda till högre premiekostnader. Väg för- och nackdelar innan du fattar ett beslut.
 1. Begär rabatter: Om du uppfyller vissa kriterier, som säker förare eller långtidskund, fråga om det finns rabatter som kan sänka ditt husbilsförsäkring pris.
 1. Gör ett slutligt val: När du har all information du behöver, gör ditt slutliga val. Se till att det inte bara är den billigaste husbilsförsäkringen, utan också den som bäst uppfyller dina behov.  

Ordlista

Att förstå husbilsförsäkringar kan vara en utmaning, särskilt med alla tekniska termer och begrepp som används. Här är en kort ordlista för att hjälpa dig navigera i försäkringsdjungeln.

 • Premie: Det belopp du betalar för din försäkring, vanligtvis på månads- eller årsbasis.
 • Självrisk: Den del av en skadekostnad som du själv ansvarar för innan försäkringen träder in.
 • Trafikförsäkring: Grundläggande försäkring som täcker skador som du orsakar på annans egendom eller person.
 • Halvförsäkring: Inkluderar trafikförsäkring samt viss skydd för stöld, brand och vissa andra risker.
ANNONS
 • Helförsäkring: Den mest omfattande försäkringen, inkluderar allt i halvförsäkring plus skydd för skador på din egen husbil.
 • Nyvärdesersättning: Om din husbil är ny och blir stulen eller totalförstörd, får du ersättning för en ny likvärdig husbil.
 • Marknadsvärde: Ersättningen baseras på husbilens värde på marknaden vid tidpunkten för skadan.
 • Bonus/Malus: Ett system där din premie justeras upp eller ned beroende på din skadehistorik.
 • Aktsamhetskrav: Ditt ansvar att minimera risken för skador och följa försäkringsbolagets riktlinjer.
 • Avställningsförsäkring: En försäkring som gäller när din husbil inte används och därmed har en lägre risk för skador.
 • Tilläggsförsäkring: Extra skydd du kan lägga till, som till exempel rättsskydd eller utlandsreseskydd.
 • Grönt kort: Ett internationellt försäkringsbevis som krävs för resor i vissa länder.
ANNONS

Vanliga frågor

Vad kostar husbilsförsäkring?

Kostnaden varierar beroende på flera faktorer som modell, ålder, och var du bor. Det är inte ovanligt att se årliga premier från omkring 3 000 till 10 000 kronor.

Kan jag försäkra min husbil om den är äldre än 20 år?

Ja, de flesta försäkringsbolag erbjuder försäkring för äldre husbilar, men det kan vara till högre premiekostnad eller med vissa begränsningar i skyddet.

Är det möjligt att inkludera flera förare i min husbilsförsäkring?

Ja, det går vanligtvis att inkludera flera förare i försäkringen. Kontrollera dock med ditt försäkringsbolag om detta påverkar premien eller andra villkor.

Hur påverkar ändringar av husbilen min försäkring?

ANNONS

Anpassningar eller modifieringar på din husbil kan påverka försäkringspremien. Det är viktigt att informera försäkringsbolaget om eventuella förändringar för att säkerställa att du fortfarande är korrekt försäkrad.

Vad menas med “grönt kort” och behöver jag det?

Grönt kort är ett internationellt försäkringsintyg som kan krävas om du reser med din husbil utanför EU. Det bevisar att du har en giltig trafikförsäkring och kan vanligtvis beställas kostnadsfritt från ditt försäkringsbolag.

Läs också vår guide till att hitta den bästa båtförsäkringen.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS