I SEB:s nya boprisindikator ligger hushållens förväntan på att bostadspriserna fortsätter stiga nu på 59, vilket är en uppgång med 12 enheter från förra månaden.

ANNONS

70 procent av de tillfrågade hushållen tror att bostadspriserna går upp under det kommande året – en uppgång med 9 procentenheter jämfört med månaden innan.

Andelen i mätningen som tippar att bostadspriserna går ner har sjunkit till 11 procent från förra månadens 14 procent. Samtidigt minskar andelen som tror på oförändrade bostadspriser med 5 procentenheter till 13 procent.

”Förväntningarna svänger nu snabbt från månad till månad vilket återspeglar en osäkerhet på bostadsmarknaden. Införandet av amorteringskravet och rapporter om lugnare prisutveckling sänkte förväntningarna under sommaren. Nu verkar de effekterna ha klingat av och vi har två månader i rad med relativt stora ökningar”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen visar att hushållen i genomsnitt räknar med att Riksbankens reporänta ligger på minus 0,03 om ett år.

Det är lägre än förra månaden då förväntningarna i snitt låg på en minusränta på 0,01 procent.

ANNONS
ANNONS

Fyra procent av hushållen uppger i boprisindikatorn att de planerar att binda räntan.