Få nya bostadsrättsföreningar räknar med framtida kostnader och årsavgifterna bör därför höjas ordentligt. Det säger Arturo Arques, privateko­nom hos Swedbank och Spar­bankerna som har granskat bostadsrättsföreningarnas ekonomiska planer.

ANNONS

”Samtliga ekonomiska pla­ner går med underskott. För att täcka slitagekostnaderna på föreningarnas byggnadskomponenter, som fören­ingen har ett underhållsan­svar för, skulle årsavgifterna behöva höjas”, säger Arturo Arques till Di. 

Avgifter behöver höjas

I rena tal handlar det enligt honom om att årsavgifterna behöver höjas med 43 procent, för att täcka samtliga kostnader.

Han säger att föreningar som har dragit på sig skulder kommer behöva ta igen pengarna genom ”ännu högre avgifter i framtiden”.

Samtidigt, säger han, ska årsavgifter tas ut enligt självkostnadsprin­cipen, sedan medlemmar över tid byts ut i en förening.

”Vem skulle acceptera att betala res­taurangnotan från föregå­ende gäst?”

Lågt jämfört med snittet 

Arturo Arques har granskat bostads­utvecklare i tio kommuner där de nybyggda bostadsrättsföreningarna har uppskattat driftskostnaderna till i snitt 364 kronor per kvadrat­meter boyta, vilket är lågt jämfört med snittet i landet som uppgick till 484 kronor för sex år sedan, enligt SCB.

”I nyproduktion är avskriv­ningarna inte för låga, proble­met är att man inte tar ut årsavgifter som täcker dem,” avslutar Arturo Arques.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Dubbelsmäll hotar bostadsrättsföreningar