En dubbelsmäll hotar högbelånade bostadsrättsföreningar. Swedbank varnar för den höga skuldsättningen, samtidigt som SBC ser med oro på kraftigt vikande intäkter i pandemin. Månadsavgifterna kan chockhöjas med flera tusenlappar.

ANNONS

Bakom bostadsrallyt döljer sig en mörk verklighet med tomma, outhyrda lokaler och när räntorna höjs kan det slå hårt mot berörda bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.

”Vissa föreningar måste absolut se över avgifterna”, säger Stefan Lindberg, bolagsjurist vid SBC, till Svenska Dagbladet som uppger att SBC märker ökande betalningssvårigheter hos medlemskollektivet i rådande pandemi.

SBC, som är en förkortning av Sveriges Bostadsrättscentrum, konstaterar i en rapport som tidningen hänvisar till att många bostadsrättsföreningar i år kommer att få iklä sig rollen som bank åt företag som inte klarar av hyran.

Då måste månadsavgiften chockhöjas

Föreningar tvingas redan hantera avhysningar och konkurser åt företag, däribland restaurang- och butiksägare som drabbats hårt i coronakrisen.

Även Swedbank varnar för extraordinära pandemieffekter för bostadsrättsföreningar och tar Sundbyberg som skrämmande exempel. Där står många affärslokaler tomma i dag och enligt Swedbank skulle en bostadsrättsförening med drygt hälften av sina intäkter från lokalhyror tvingas höja månadsavgiften för en trerumslägenhet från 3 400 kronor till 8 200 kronor om alla lokalerna förblir tomma, skriver SvD.

”Hyresintäkter är naturligtvis bra men ett allt för stort beroende av hyresintäkter innebär en risk som inte ska underskattas av vare sig föreningens styrelse eller föreningens medlemmar. Uteblivna hyresintäkter behöver ofta kompenseras med högre månadsavgifter vilket i sin tur kan påverka marknadspriset på medlemmarnas bostadsrätter”, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, som även räknat på hur värdet skulle sjunka på en trea i Sundbyberg, från 4,6 till 4,3 miljoner, i ett scenario där en fjärdedel av föreningens lokaler står tomma och avgiftshöjningen stannar vid någon tusenlapp.

ANNONS
ANNONS

Ökad belåningsgrad och stigande räntor

Kontentan av tomma lokaler är att föreningarnas belåningsgrad ökar och enligt SBC slår det hårt mot vissa bostadsrättsföreningar. I synnerhet i storstädernas centrala delar, en utveckling som för övrigt märks i allt större utsträckning i Stockholms innerstad, framgår det i artikeln där Swedbank även höjer ett varningens finger för stigande räntor med nyproduktion kontra föreningslån, som kan innebära tusenlappar i höjda månadsavgifter för medlemmarna.

Läs även: Rut- och rotavdraget kan bli skattesmäll [DagensPS.se] »