Elpriset är inte bara rekordhögt. Skillnaderna mellan elpriserna i norra jämfört med södra Sverige är samtidigt extrema. Det skriver Dagens Industri.

ANNONS

I södra Sverige kostar elen 137 procent mer än i norr, eller ungefär 13 000 kronor mer om året, enligt uppgifter från elbolaget Tibber.

Den här veckan har elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool, som styr elpriserna för bland annat svenska elkunder, rusat.

Men förutom att elen har blivit mycket dyrare under september, så har skillnaderna i pris mellan Sveriges fyra elprisområden också växt.

Det brukar finnas en prisskillnad mellan norra och södra Sverige. Men nu har skillnaden växt från fem till 137 procent, enligt Tibber.

Tibber har efter en fråga från Di räknat på hur den prisskillnaden på årsbasis skulle påverka en villakund med en elförbrukning på 20.000 kWh per år.

I norr (prisområde SE1) får kunden betala 9.800 kronor och i söder (SE4) som skulle få en elkostnad på 23.200 kronor.

För enbart september månad blir elräkningen ungefär 588 kronor exklusive moms och avgifter, medan kunden i söder får 1 392 kronor.  Beräkningen utgår ifrån månadsförbrukningen hos en typisk villakund, 1 200 kWh, enligt SCB.

ANNONS
ANNONS

”Att elen är dyrare i södra Sverige har att göra med att en stor del av Sveriges elproduktion ligger i norr medan den största elanvändningen sker i söder. Samtidigt finns det begränsningar i elnätets kapacitet att överföra elen till södra Sverige” säger Jacob Dalton till Dagens industri.

Södra delen av Sverige är dessutom priskopplad till den europeiska marknaden.

Med tanke på de kraftiga svängningarna i elpriset kan det enligt Tibber vara lönsamt att styra om sin elanvändning och flytta delar av sin elkonsumtion till dygnets billigare timmar.Han tycker också att det är viktigt att energieffektivisera sitt hem.