Statliga bolåneaktören SBAB höjer i dag, den 2 november, räntan på bolån och motiverar höjningen med högre marknadsräntor.

ANNONS

I ett pressmeddelande skriver det statliga bolåneinstitutet att marknadsräntor höjts kraftigt under en tid och att man därför höjer listräntorna för bolån med bindningstider 2-10 år med 0,20 procentenheter.

Förändringen med den höjda räntan på bolån börjar gälla i dag, tisdag 2 november.

”Inflationen har stigit och kan komma att bestå på en högre nivå än tidigare. Riksbanken och andra centralbanker förväntas nu höja sina styrräntor tidigare än vad som förut antagits. Samtidigt förväntas Riksbanken och andra centralbanker att trappa ned på sina andra stimulansåtgärder i form av köp av obligationer. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat”, säger SBAB:s vd Klas Danielsson i en kommentar.

Han tror att lägstaräntorna för bolån nu kan vara förbi, åtminstone på kort sikt, men påpekar att räntorna för bostäder är fortsatt historiskt låga även med det högre ränteläget.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Priserna på bostäder faller på bred front [Dagens PS]