Priserna på den svenska bostadsmarknaden fortsätter att öka, rapporterar Valueguard i sin senaste prisrapport.

I oktober stiger prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 1,3 procent medan bostadsrättsindex ökar med 0,9 procent och villaindex med 1,6 procent.

I Stockholm är uppgången 0,8 procent för bostadsrätter och 1,6 procent för villor. I Göteborg stiger bostadsrättsindex med 0,8 procent och villaindex med 2,4 procent. I Malmö stiger bostadsrättsindex med 0,9 procent medan villaindex sjunker med 0,1 procent.

Vid justering för säsongseffekter ökar HOXSWE med 1,9 procent. Bostadsrättsindex för riket stiger med 1,2 och villaindex med 2,5 procent efter säsongsjustering.

Mönstret inte normalt

Att säsongsjusterat index stiger mer betyder att oktober tenderar att vara svagare än september, i synnerhet på villamarknaden. Sedan våren har prisutvecklingen inte följt normalt säsongsmönster, sannolikt på grund av coronapandemin, vilket gör att de säsongsjusterade siffrorna bör tolkas med försiktighet.

”Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av november i Stockholm och Göteborg. Det stiger med 0,5 procent i Stockholm och 0,1 procent i Göteborg”, skriver Valueguard.

ANNONS
ANNONS

Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i oktober ungefär 5 procent över 2019 års nivå och 15 procent högre än 2018. Jämfört med förra året är det bostadsrätterna som står för ökningen medan villorna minskar något.