Störande grannar kan reta upp vem som helst men hur mycket ska man egentligen tåla? Hyresgästföreningens jurist Ellinor Rapp reder ut för Hem & Hyra.

annons
annons

Hyresgästföreningens jurist Ellinor Rapp svarar på Hem & Hyras frågor. Tipsen rör dig som bor i hyresrätt men många är användbara även för dig som bor i bostadsrätt.

Hur mycket störande ljud ska man egentligen tåla i sin bostad?
”Det är en svår fråga, eftersom det är så subjektivt vad som stör. Man får stå ut med vanliga vardagsljud, till exempel barn som leker. Men om grannen lever ett helt normalt liv och du hör precis allt in till dig är det ändå oacceptabelt. Vissa hus är mer lyhörda än andra”.

Var går gränsen för när en störning är oacceptabel?
”Det är när störningarna blir skadliga för hälsan. Det handlar inte bara om ljud från andra hyresgäster, det kan vara byggarbeten, renoveringar, trafik, tobaksrök eller annat”.

Då går det att få ekonomisk ersättning

Vad ska man göra om man upplever att man blir störd?
”Är det ljud från en granne, så börja med att prata med personen. Dialog är alltid bäst i första hand. Men fungerar inte det, så vänd dig till hyresvärden. Gärna skriftligt. Det gäller för alla typer av störningar. Felanmäl flera gånger om störningarna upprepas. För en störningsdagbok. Dokumentera också gärna med bilder och inspelningar. När det gäller vissa typer av störningar kan du få hjälp av miljöförvaltningen som kan göra mätningar”.

I vilket läge går det att få ekonomisk ersättning?
”Om lägenheten inte varit fullt brukbar så kan du få hyresreduktion. Det är i så fall först efter att störningarna åtgärdats och upphört. Bevisbördan ligger på hyresgästen, så för att nå framgång måste du kunna visa att störningarnas omfattning och att de gått utöver vad man bör tåla. Du måste också kunna visa att du påtalat det för värden, och från vilket datum värden känt till problemet. Det räcker inte med att säga att någon byggt ett hus eller grävt en tunnel intill ditt hus, det innebär inte per automatik en störning”.

Får jag klaga hur mycket som helst?

Har jag rätt att klaga hur mycket som helst på min granne?
”Grannar kommer alltid att störas av varandra, och det finns olika uppfattningar om vad som är en störning. Det där är en svår balansgång. Om någon klagar hela tiden så kan det i sig vara en störning. I värsta fall kan du själv bli uppsagd. Vi råder alltid alla att försöka ha en dialog om det är möjligt”.

Förutsättningarna kan vara olika. Om jag jobbar natt och behöver sova på dagen, kan jag kräva att det ska vara tyst då?
”Nej. Hyreslagen tittar inte på om man jobbar natt eller är hemma hela dagarna på grund av att man är sjuk eller pensionär. Lagen utgår från den genomsnittliga hyresgästens liv”.

ANNONS
ANNONS

Ellinor Rapps 6 råd:
1. Är det en granne som stör, börja med att prata med personen.
2. Hjälper inte det, eller om störningen beror på annat, mejla hyresvärden. Berätta att du blir störd. Spara mejlet.
3. Dokumentera störningarna. Det kan bli en bevisfråga. Anteckna eller spela in.
4. Betala hyran som vanligt. Annars kan du bli uppsagd.
5. Vänta tills störningen upphör. Nu kan man räkna ut vilken ersättning du eventuellt har rätt till.
6. Säger värden nej? Om du är medlem, vänd dig till Hyresgästföreningen.

Läs mer: Sex vanliga typer i en brf – känner du igen dig? [Dagens PS]