Sju av tio bostadsägare tror att bostäder kan bli billigare som en följd av högre elpriser. Det visar en enkätundersökning som SBAB har gjort. Men bara en liten del tror på en stor påverkan på bopriser.

ANNONS

Drygt en av tio tror att stigande elpriser kommer att påverka bostadspriserna i hög grad och nära tre av fem i mindre grad, visar SBAB/Booli:s mätning av prisförväntningarna.

SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. De flesta tror fortfarande att priserna stiger på 1-3 års sikt och bara sex procent tror att de faktiskt kommer att sjunka, skriver banken i ett pressmeddelande

Sju av tio bostadsägare tror dock att bostadspriserna kan sjunka till följd av stigande elpriser. 13 procent svarade ”i hög grad” och 57 procent ”i mindre grad”. 13 procent svarade ”inte alls”.

Bopriser faller rejält vid dubbelt elpris

En tidigare beräkning som SBAB har gjort visade att bostadspriserna skulle kunna falla med runt 20 procent om elpriserna fördubblas, och med tio procent om de går upp med 50 procent.

Vid en femtioprocentig uppgång beräknades prisfallet till 10 procent. 21 procent av bostadsköparna svarar att de tycker att det är viktigt hur en bostad värms upp.

”Av svaren att döma verkar det vara rätt många bostadsägare som tror att markant stigande elpriser kan komma att påverka bostadspriserna negativt, även om en majoritet av dessa ser ut att tro på en betydligt mindre påverkan än vad våra egna teoretiska beräkningar ger vid handen, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

”Bland de som inte verkar oroa sig alls för stigande elpriser får man förmoda att många bor i bostadsrätter eller i villor som inte är höggradigt beroende av el för uppvärmning”, säger Robert Boije.

Läs också:

Ekonom: Elkostnaderna kan ge lägre villapriser [Dagens PS]
Ny elräkning till alla – blir tydligare [Dagens PS]