Dålig mobiltäckningen inomhus kan reta gallfeber på den mest lugna personen. Men det finns sätt att slippa bekymmer. Både bostadsrättsföreningen och du själv kan ta till åtgärder.

ANNONS

Det är sajten Bostadsrätterna som tipsar om vad man ska göra om faran är framme. Ett sätt för föreningen att agera är att placera en extern antenn till en wifi-router med mobilanslutning. Den externa antennen ska placeras där signalstyrkan är god. Via en antennkabel förs sedan signalen vidare.

Om inte det fungerar kan man försöka med att reklamera produkten.

Anledningen till dålig mobiltäckning kan vara en generellt sätt dålig signal där du bor. Men även andra faktorer spelar in.

”I energisparsyfte byggs i dag täta hus med bland annat energisparfönster. Sådana bevarar värmen inomhus men dämpar också signalerna från mobiltelefoninätet. Det kan medföra dålig eller till och med obefintlig inomhustäckning”, säger Christian Höglund på Post- och telestyrelsen till Bostadsrätterna.

Det finns några små tips på vad man själv kan göra för att förbättra täckningen. Man kan använda hands free eller hålla mobilen långt ifrån sig. Det går också bra att prova sig fram vart man får bra täckning, vid exempelvis ett fönster. Kolla mobilantennens kvalitet. Om inget av detta fungerar, så vänd dig till operatören.

ANNONS
ANNONS