De svenska fastighetsmäklarna uppger att efterfrågan på nyproduktioner minskade under 2018 och man ser ingen förbättring av läget i år.

ANNONS

Till Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån sade bara tio procent av mäklarna att de ser en ökad efterfrågan under 2019. Samtidigt uppgav sig 45 procent se en oförändrad efterfrågan och samma procentmängd gällde för en oförändrad efterfrågan jämfört med slutet av 2018.

”Jag tycker att mäklarna är lite för pessimistiska. Bostadsmarknadens prisutveckling 2019 kommer att vara avgörande men det som talar för en bättre efterfrågan jämfört med idag är att utbudet av nyproducerade bostäder kommer att minska. Även förutsättningarna för att få ihop ekonomin i nya projekt, med en marknadsanpassad prisbild på bostäderna, är bättre tack vare justerade markpriser och billigare entreprenader”, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån.

Mäklarpanelen gör webbenkäter med jämna mellanrum. Den senaste genomfördes 7-14 december 2018 med 483 svarande mäklare.

ANNONS
ANNONS