Ränteökningar, inflation och höga elkostnader oroar allt fler bostadsrättsägare – många föreningar har tvingats höja sina avgifter.

ANNONS

Det säger Markus Pålsson, affärsområdeschef på ekonomisk förvaltning på SBC, Sveriges bostadsrättscentrum.

För sjätte året i rad har SBC släppt sin bostadsrättsrapport.

Den visar att fler ägare till bostadsrätter oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi.

Ipsos har genomfört undersökningen på uppdrag av SBC där 1064 svenska bostadsrättsägare fått svara på frågor om allt som har med bostadsrättsföreningen att göra.

Rapporten visar att mer än var fjärde bostadsrättsägare oroar sig över föreningens ekonomi – en ökning med tio procentenheter jämfört med i fjol.

ANNONS
ANNONS

Många brf:er  tvingas höja avgifterna

Inflation och räntehöjningar är främsta orsakerna till den ökade oron.

”Den senaste tidens ränteökningar och inflation har gjort att många av landets bostadsrättsföreningar nu behöver se över sin ekonomi för att klara kommande utmaningar. Det påverkar såklart bostadsrättsägarna och skapar en osäkerhet kring hur föreningens situation kommer att påverka den egna ekonomin”, säger Markus Pålsson i pressmeddelandet.

Närmare var tredje bostadsrättsägare svarar att de helt eller delvis saknar insikt i föreningens ekonomi.

Bara 12 procent uppger att de är helt införstådda med hur det ser ut i brf-ekonomin.

Bostadsrättsägare: Pengarna läggs på fel saker

Förtroendet för föreningens ekonomiska kompetens faller även med två procentenheter jämfört med föregående år och endast 53 procent anser att styrelsen är tillräckligt kunnig inom ekonomi.

ANNONS
ANNONS

En majoritet av de tillfrågade bostadsrättsägarna tycker att föreningen inte alltid lägger pengar på rätt saker och mer än var fjärde, 26 procent, anser att deras avgift är för hög.

Markus Pålsson konstaterar att avgiftshöjningar är kännbara, men som regel är det ”en absolut nödvändighet” för att klara de allt dyrare lånen där avgifterna tidigare varit låga.

Läs mer: Swedbank: ”Räntorna fortsätter uppåt” [Dagens PS]