En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har tagit fram ett underlag som lyfter fram åtgärder för höjda inkomstgrundade pensioner.

ANNONS

Inom Regeringskansliet har en arbetsgrupp jobbat med att belysa olika åtgärder som i kombination, både på kort och på lång sikt, kan ge högre pensioner, det framgår av ett pressmeddelande.

I underlaget skrivs, med hjälp av Pensionsmyndighetens pensionsmodell, pensionssystemets finansiella ställning fram på lång sikt och den generella bilden är att det verkar troligt att pensionssystemet i framtiden kommer samla ihop ett stort överskott.

Tre åtgärder

Tre sätt att uppnå högre inkomstgrundade pensioner genom politiska beslut diskuteras i underlaget:

Höjd avgift till systemet, en automatiskt verkande gas – alltså att överskottet delas ut till pensionärerna, och politiskt beslutade höjningar, som i underlaget kallas för diskretionär utdelning.

För större effekt på pensionerna kan dessa tre åtgärder kombineras.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Så många tusenlappar mer har männen i pension [Dagens PS]