Dagens PS

Arbetsförmedlingen: Det ljusnar – lite

Arbetslösheten sjunker men bara marginellt
På väg till arbetsförmedlingen. Det kommer ungefär lika många att vara resten av 2024 och 2025, även om arbetslösheten sjunker marginellt. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 juni 2024Publicerad: 12 juni 2024

Det fortsätter komma positiva rapporter om utvecklingen i Sverige. Nu är det Arbetsförmedlingen som ser en ljusning, åtminstone 2025.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Två gånger per år presenterar Arbetsförmedlingen sina arbetsmarknadsutsikter.
Det sker i juni och i december.

Prognosen som presenteras under onsdagen utgår från samma grundmaterial men vissa delar skiljer sig från tidigare år, i så motto att denna prognos saknar arbetsgivarnas enkätundersökning.

Lite bättre 2025

Med detta sagt är Arbetsförmedlingens analys att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024, men gradvis återhämtar sig under 2025.

”Arbetsmarknaden återhämtar sig inte helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska”, säger Arbetsförmedlingens analysdirektör Eva Samakovlis.

Under 2024 bedöms arbetslösheten öka till ett årsgenomsnitt på 351 000 personer.

Det minskar sedan, om än marginellt, under 2025 till 347 000.

ANNONS

Senaste nytt

Svårt för långtidsarbetslösa

ANNONS

Även långtidsarbetslösheten väntas stiga och ökningen bedöms främst ske bland personer med svag konkurrensförmåga, exempelvis personer med kort utbildning.

Det är särskilt svårt att få jobb för arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år, menar Arbetsförmedlingen som även påpekar att en avslutad gymnasieutbildning höjer jobbchanserna rejält.

Samtidigt som arbetslösheten väntas öka finns det en obalans på arbetsmarknaden och den beror på att många arbetssökande saknar efterfrågad kompetens och utbildning. Dessutom växer skillnaderna mellan olika delar av landet.

”Obalanserna ökar”

”Obalanserna har ökat till följd av en sedan länge utbredd matchningsproblematik där många arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar på svensk arbetsmarknad. Utmaningarna riskerar att öka till följd av såväl utbildningsrelaterade som geografiska och yrkesmässiga obalanser”, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker hos Arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att fler arbetssökande vidgar sitt sökande och söker sig till branscher eller platser där jobben finns, understryker man.

”Arbetsförmedlingen implementerar ett arbetssätt där vi i egen regi matchar arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft. Vi tror att detta arbete kommer ge effekt på långtidsarbetslösheten”, siar Eva Samakovlis.

Fakta/Inskrivna arbetslösa

ANNONS

(Årligt genomsnitt, utfall för 2021–2023, prognos 2024–2025)

2021

7,9 procent

409 000 personer

2022

6,8 procent

342 000 personer

2023

ANNONS

6,4 procent

334 000 personer

2024

6,7 procent

351 000 personer

2025

6,6 procent

347 000 personer

ANNONS

(Källa: Arbetsförmedlingen)

Läs mer:

Arbetslösheten fortsätter att öka. Dagens PS

De ska lockas till Norrland. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS