Den svenska inflationen inkom i linje med marknadens förväntan i maj. Samtidigt spretar analytikernas tolkning av vad statistiken betyder för Riksbanken, och mellan Handelsbanken och Nordeas respektive syn på när den första räntehöjningen kommer skiljer det ett helt år.

Den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, inkom som väntat på 2,1 procent i maj. Det var en ökning från 1,9 procent månaden innan och kan jämföras med inflationsmålet på 2,0 procent.

Handelsbanken konstaterar att KPIF var högre än vad centralbanken hade förutspått och tror att inflationen stiger ytterligare till 2,3 procent i juni. Banken upprepar i en marknadskommentar sin syn om en första räntehöjning i december.

ANNONS
ANNONS

Nordea har istället tagit fasta på att KPIF exklusive energi, som inkom på 1,5 procent, var 0,1 procentenhet under Riksbankens prognos.

Banken spår, till skillnad från centralbankens förväntan, att KPIF kommer att börja falla tillbaka till 1,5 procent nästa år och att Riksbanken därför inte kommer att höja räntan förrän fjärde kvartalet 2019.

Sverige, % maj, 2018 Konsensus april, 2018
KPI, YY 1,9 1,9 1,7
KPIF, YY 2,1 2,1 1,9