Telia ingår nu formellt ett avtal om att förvärva Bonnier Broadcasting som består av TV4, C More och finländska MTV.

ANNONS

Prislappen är 9,2 miljarder kronor på skuldfri basis med en villkorad köpeskilling på maximalt 1 miljard kronor baserat på framtida intäkts- och ebita-utveckling.

Priset på 9,2 miljarder kronor motsvarar en ev/ebit-multipel om 15,4x eller 7,7x inklusive förväntade synergier och integrationskostnader. Telia uppger i sin delårsrapport att transaktionen förväntas bidra med ett fritt operationellt kassaflöde om 0,5 miljarder kronor 2020.

Affären är föremål för godkännande av myndigheterna och förväntas slutföras under andra halvåret 2019.

Bonnier Broadcastings nuvarande vd Casten Almqvist kommer att ansvara för ett nytt affärsområde där den förvärvade verksamheten ingår framöver.

Överträffar prognoserna

Telia redovisar även en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalets samt högre vinst, i en kvartalsrapport på fredagen.

Omsättningen uppgick till 20 814 miljoner kronor (19 785), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 20 337. Den organiska försäljningstillväxten var 1,3 procent. I föregående period var nivån 0,2 procent. Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, föll 2,3 procent.

ANNONS
ANNONS

Justerad ebitda-vinst blev 6 443 miljoner kronor (6 027), väntat 6 451 miljoner. Justerad ebitda-marginal steg till 31,0 procent (30,5).

Rörelseresultatet blev 3 674 miljoner kronor (2 268). Rörelsemarginalen var 17,7 procent (11,5).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 3 601 miljoner kronor (3 633), med en rörelsemarginal på 17,3 procent (18,4).

Resultatet före skatt var 3 108 miljoner kronor (1 475). Resultatet efter skatt blev 2 160 miljoner kronor (-291). Nettoresultatet från kvarvarande verksamhet uppgick till 2 690 miljoner kronor (1 294). Resultat per aktie hamnade på 0,61 kronor (0,29).

Fritt kassaflöde uppgick till 3 114 miljoner kronor under kvartalet (2 772).

”Jag är nöjd med vårt fokus”

Marknadstrenderna andra kvartalet uppges ha varit liknande de som sågs i första kvartalet. Mobila tjänsteintäkter fortsätter att växa, främst tack vare högre genomsnittlig intäkt per användare på alla bolagets marknader.

”Generellt sett är jag nöjd med vårt fokus och utvecklingen i det andra kvartalet. Vi fortsätter att genomföra aktiviteter i enlighet med våra strategiska prioriteringar genom förvärven av Get/TDC Norge och Bonnier Broadcasting. Båda transaktionerna är helt i linje med vår strategi”, kommenterar vd Johan Dennelind.

ANNONS
ANNONS

Vd:n uppger att köpet av Bonnier Broadcasting, som meddelades under morgonen, kombinerar förvärvets ”kompetens och tjänsteutbud med lokalt innehåll och vår fantastiska digitala tv-tjänst samt förstklassiga nätverk, vilket medför ett unikt konvergerat erbjudande till konsumenter”.

”Båda är finansiellt goda transaktioner som ökar vinst per aktie med 6 procent och kassaflöde med 13 procent, även om man exkluderar förväntade framtida totala kassaflödessynergier om 1,3 GEK. Vi är finansiellt starka och vi ser inget som helst skäl att ändra vår tidigare kommunicerade utdelningspolicy och vårt återköpsprogram av aktier”, tillägger han.

Bolaget upprepar utsikterna för 2018. Fritt kassaflöde i kvarvarande verksamhet exklusive licenser och frekvenser och utdelningar från intressebolag, förväntas fortsatt bli högre än 2017 års nivå (9,7 miljarder kronor). Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med beslutade utdelningar från intressebolag bör täcka en utdelning på omkring 2017 års nivå.

Justerad ebitda i kvarvarande verksamhet, baserat på nuvarande struktur, i lokal valuta, exklusive framtida förvärv och avyttringar, förväntas vara i linje med eller något högre än 2017 års nivå (25,2 miljarder kronor).

Telia, MkrQ2-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2017
Nettoomsättning20 81420 3372,3%19 785
Rörelseresultat3 6742 268
Rörelsemarginal17,7%11,5%
Rörelseresultat, ex eo3 6013 633
Rörelsemarginal, ex eo17,3%18,4%
Resultat före skatt3 1081 475
Nettoresultat2 160-291
Resultat per aktie, kronor0,610,29