Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar en vändning till vinst som var högre än väntat. Di rapporterar att aktien är upp med nära 5 procent på rapportsläppet.

ANNONS

Ericssons omsättning uppgick till 53,8 miljarder kronor (49,4), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 50,3.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 36,9 procent (28,5). I föregående period var den justerade bruttomarginalen 36,7 procent.

Rörelseresultatet blev 3,2 miljarder kronor (-3,7). Rörelsemarginalen var 6,0 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 3,8 miljarder kronor (-0,8), väntat var 2,5, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 7,0 procent.

Resultatet efter skatt blev 2,7 miljarder kronor (-3,5), analytikerkonsensus 0,6.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (-1,09).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,0 miljarder kronor (0,0).

”Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger väl i linje med målen för 2020. Vi ser förbättringar inom hela verksamheten som gett en bruttomarginal på 36,9 procent (28,5 procent) och en rörelsemarginal på 7,0 procent (-1,7 procent). Koncernens organiska försäljningstillväxt var 1 procent, trots motvind från avslutade icke-strategiska avtal”, säger vd Börje Ekholm i en kommentar.

Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med 2 procent för helåret 2018, vilket är en upprepning.

Telekombjässen upprepar att omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till 5 till 7 miljarder.

ANNONS
ANNONS

Om rörelseomkostnader 2018 skriver bolaget:
– Gradvis ökande kostnad för fälttester.
– Rörelseomkostnaderna ökar normalt säsongsmässigt mellan tredje och fjärde
kvartalet.
– För att ytterligare stärka teknikledarskapet kommer FoU-utgifterna att öka,
främst inom Networks, under fjärde kvartalet.
– Avyttringen av Media Solutions förväntas slutföras runt årsskiftet 2018, med
uppskattade ytterligare kostnader om -0,2 miljarder kronor under fjärde kvartalet

Om försäljning 2018 skriver Ericsson:
– Försäljningstillväxten mellan tredje och fjärde kvartalet 2017 var 17 procent.
– Tack vare stark sekventiell försäljningsökning under tredje kvartalet förväntas
lägre säsongsmässig variation än normalt för Networks under fjärde kvartalet.

Ericsson, mdkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 53,8 50,3 7,0% 49,4
Rörelseresultat 3,2 -3,7
Rörelseresultat, ex eo 3,8 2,5 52,0% -0,8
Nettoresultat 2,7 0,6 350,0% -3,5
Resultat per aktie, kronor 0,83 -1,09
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,0 0,0

Konsensusdata från Factset