År 2030 är målet om en miljon elbilar uppfyllt. Det tror i alla fall svenska folket, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Ellevio har gjort undersökningen i samarbete med opinionsinstitutet Inizio, och där svarar svenskarna bland annat på frågor om den pågående elektrifieringen av transportsektorn.

Ellevio står bakom en vision där målet är att det i Sverige senast 2030 ska finnas en miljon elbilar i fordonsflottan. På frågan: ”Hur viktigt tycker du det är att antalet elbilar ökar till ungefär en miljon fram till 2030?”, svarar 66 procent att det är mycket eller ganska viktigt.

I undersökningen svarar många att de planerar att köpa en elbil. (Foto: TT)
I undersökningen svarar många att de planerar att köpa en elbil. (Foto: TT)

”En tydlig majoritet av svenskarna delar alltså vår bild att en mer elektrifierad fordonsflotta är framtiden”, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Han fortsätter:

”Stockholm har alla förutsättningar att bli världsledande på elbilar. Vi har ett bra elnät och en förmånlig produktionsmix som gör att man kan ladda bilarna med fossilfri el.”

För att utvärdera förtroendet för visionen ställdes även frågan: ”Hur realistisk tycker du att ambitionen en miljon elbilar i Sverige år 2030 låter?” Här svarade 12 procent ”mycket realistisk” och 42 procent ”ganska realistisk”. Även här rör det sig alltså om en majoritet bland folket. Dessa slutsatser stärks om man tittar på svaren kring köpbeteenden och elbilar

Cirka en tredjedel planerar att köpa en elbil. Bland dessa svarade nästan tre fjärdedelar att de planerar att köpa en elbil under de kommande sex åren. Bland dem som säger att de inte planerar att köpa en elbil är pris och bristen på laddstolpar i närhet till boendet de främsta anledningarna.

Att bygga upp en hållbar laddningsstruktur är en av de stora utmaningarna framöver. (Foto: TT)
Att bygga upp en hållbar laddningsstruktur är en av de stora utmaningarna framöver. (Foto: TT)

Om målet om en fossiloberoende transportsektor 2030 ska uppnås kommer det behövas cirka 100 000 publika laddpunkter i Sverige, enligt beräkningar som Power Circle har gjort. I dag finns bara en bråkdel av dessa på plats.

ANNONS
ANNONS

En av de största utmaningarna framöver kommer att vara att se till att alla laddplatser som behövs byggs och driftas, både i städer och på landsbygden.

”Vi genomför omfattande investeringar i våra elnät just nu och när vi ändå gör det, har vi en unik möjlighet att också bygga framtidens laddinfrastruktur. Men det är bråttom, vårt investeringsprogram är i full gång”, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

”Det kommer att krävas en god integration mellan elmarknadens aktörer, näringslivet och politiken för att få jobbet gjort. Det är fortfarande 14 300 stolpar som ska upp. Vi på Ellevio kommer att ta på oss ledartröjan och engagera oss i frågan så att det här jobbet kan bli gjort på ett så bra sätt som möjligt”.